Izhod iz enostavnega načina

Pomembne del aktivnosti ZRS Koper je infrastrukturni program, ki ga izvajamo v več organizacijskih enotah, ki se med sabo razlikujejo predvsem po vsebinski plati pa tudi po načinu in obsegu aktivnosti, ki jih izvajajo. Nekatere so ozko povezane z matičnimi raziskovalnimi skupinami/inštituti, iz katerih so izšle, spet druge pa svojo podporno dejavnost izvajajo za vse raziskovalne skupine ZRS Koper in tudi širše. Večina aktivnosti, ki jih izvajajo, sodi predvsem v podporo raziskovalnemu delu, redno pa vsebuje tudi elemente instrumentalne podpore z opremo večje vrednosti.

Izvajanje infrastrukturne dejavnosti ZRS Koper sofinancira Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.

Infrastrukturna skupina ZRS Koper

Infrastrukturna skupina ZRS Koper, izvaja infrastrukturno podporo znanstvenoraziskovalnemu delu v osmih organizacijskih enotah:

 1. Center mediteranskih kultur
 2. Laboratorij inštituta za oljkarstvo
 3. Mediteranski center zdravja
 4. Laboratorij IKARUS
 5. Center za informacijsko in infrastrukturno podporo raziskovanju
 6. Center za raziskovanje javnega mnenja
 7. Založba Annales ZRS Koper
 8. Center za beneško zgodovino in kulturno dediščino

Evidenčna številka ARRSI0-0052

Obdobje: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2027

VodjaPeter Čerče


Raziskovalna oprema

Arhiv spomina” je infrastrukturni projekt ZRS Koper, s katerim želimo dolgoročno rešiti problematiko zajemanja, hranjenja in diseminacije raziskovalnih podatkov, pridobljenih med znanstveno-raziskovalnim delom. Sestavlja ga sklop strojne opreme (virtualizirana strežniška platforma s pripadajočo programsko opremo), ki omogoča mrežni dostop za potrebe vnosa, obdelave in arhiviranja raziskovalnih podatkov. Strojna oprema je virtualizirana s Hyper-V produktom in je optimizirana, preizkušena in certificirana za širok nabor strojne opreme, operacijskih sistemov in aplikacij. Postavitev osnovnega virtualnega okolja je zasnovana na način, da omogoča stopenjsko nadgradnjo glede na potrebe po razpoložljivih kapacitetah. Varnostno arhiviranje je vodeno z aplikacijo Altaro.

Celoten sistem (strežniški, diskovni in napajalni del) je zasnovan na način, da zagotavlja podvojevanje (redundanco) in omogoča dostop do podatkov tudi v primerih, ko kateri od delov sistema odpove.

Nakup raziskovalne opreme je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v okviru razpisa Paket 17.

Odgovorna oseba za raziskovalno opremo: Peter Čerče, vodja CIIPR


Podatkovni center CBZKD” jje sklop raziskovalne opreme za nadgradnjo obstoječe strežniške infrastrukture in je prvenstveno namenjena vzpostavitvi in povezavi novega dokumentacijskega centra, ki bo deloval v sklopu infrastrukturne organizacijske enote Center za beneško zgodovino in kulturno dediščino (CBZKD), z informacijsko infrastrukturo na sedežu ZRS Koper.

Nosilna dela opreme sta naprava za shranjevanje, deljenje in varovanje podatkov z dodatnimi diski ter usmerjevalnik za varno povezavo oddaljenih lokacij. NAS naprava omogoča preprosto upravljanje v virtualiziranem okolju ob zagotovljeni zanesljivosti in varnosti delovanja. Zasnovana je za hitro upravljanje in hrambo večjih količin podatkov. Ponaša se z razširljivim prostorom za hrambo in bogatim naborom uporabnih programov ter lastnosti in tako predstavlja varno in enostavno rešitev za shranjevanje in zaščito občutljivih podatkov. Hkrati ponuja rešitve za varnostno kopiranje in obnovo podatkov.

Nakup raziskovalne opreme je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v okviru razpisa Paket 20.

Odgovorna oseba za raziskovalno opremo: Peter Čerče, vodja CIIPR


Tekočinski kromatograf je namenjen raziskavam in rednemu spremljanju kakovostnih parametrov oljk in oljčnega olja. Z njim preučujemo biofenolno sestavo, tokoferole, sestavo maščobnih kislin, hlapne substance ter potvorbe oljčnega olja.

Nakup raziskovalne opreme je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Odgovorna oseba za raziskovalno opremo: dr. Erika Bešter


Telemetrični sistem za merjenje srčne frekvence – HOSAND

Tehnične specifikacije:

32 merilnikov srčnega utripa, čas delovanja na eno 3V baterijo je cca. 700h; sprejemna antena; sinhronizacijski vmesnik; programska oprema za obdelavo in prikaz podatkov.

Telemetrični sistem za merjenje srčne frekvence HOSAND TM200 je sistem, ki omogoča hkratno spremljanje srčnih frekvenc 32 oseb na razdalji do 200m. Prav zaradi tega, je na primer še posebej uporaben za spremljanje frekvenc srčnih utripov pri kolektivnih športih (nogomet, košarka, rokomet, …). Pričujoči sistem merjene podatke posreduje v realnem času, s tem pa je možno vadbo individualno prilagajati.

Podsistem (Newtest) omogoča vrednotenje maksimalne hitrosti teka in maksimalne eksplozivne moči nog ter zgornjega dela trupa.

Nakup raziskovalne opreme je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v okviru razpisa Paket 14.

Odgovorna oseba za raziskovalno opremo: dr. Uroš Marušič, vodja Laboratorija IKARUS

Skrbnik raziskovalne opreme: Matej Kleva


Nevrofiziološki in biomehanski sklop za spremljanje mišične aktivacije – NORAXON TeleMyo 2400 G2

Tehnične specifikacije:

Sistem NORAXON je 8-kanalni telemetrični sistem za merjenje električne aktivnosti mišic (EMG) z 2x 2D goniometrom, 1x 3D merilnikom pospeška, 2x digitalnim stikalom in programsko opremo NORAXON MyoResearch XP Clinical Application.

Omogoča brezžično spremljanje nevroloških in biomehanskih značilnosti človekovega gibanja. Uporaba je preprosta na vseh populacijah. Rezultat meritve nam poda informacije o med-mišični koordinaciji in velikosti aktivacije mišic med gibanjem. Omogoča tudi vadbo s stalno povratno informacijo o kakovosti in ustreznosti mišične aktivacije (biofeedback), tako v laboratorijskem okolju kot tudi na terenu, saj je sistem v celoti prenosljiv.

Nakup raziskovalne opreme je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v okviru razpisa Paket 14.

Odgovorna oseba za raziskovalno opremo: dr. Uroš Marušič, vodja Laboratorija IKARUS

Skrbnik raziskovalne opreme: Matej Kleva


Sistem je namenjen merjenju eksplozivne odrivne moči različnih vrst vertikalnih skokov, ravnotežja in zajemu kinetičnih parametrov koraka med hojo in tekom.

Nakup raziskovalne opreme je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v okviru razpisa Paket 17.

Odgovorna oseba za raziskovalno opremo: dr. Uroš Marušič, vodja Laboratorija IKARUS

Skrbnik raziskovalne opreme: Matej Kleva


ZEBRIS tekalni ergometer – do hitrosti 25 km/h in 24% naklona, obojesmerni, s 65 cm širokim in 170 cm dolgim tekalnim poljem. Tekalno polje je pokrito z 10240 senzorji pritiska, ki omogočajo 120 Hz opazovanje razporeditve pritiska na stopala.

Nakup raziskovalne opreme je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v okviru razpisa Paket 14.

Odgovorna oseba za raziskovalno opremo: dr. Uroš Marušič, vodja Laboratorija IKARUS

Skrbnik raziskovalne opreme: Matej Kleva


Tenziomiografija (TMG) je neinvazivna diagnostična metoda, s katero ugotavljamo kontraktilne lastnosti mišic (čas krčenja mišic, mišična napetost) ter simetrijo (sorazmernost) med mišicami, ki zagotavlja učinkotivo delovanje telesa. Omogoča nam tudi vpogled v škodo, ki je nastala pri poškodbi posamezne mišice.

Na podlagi pridobljenih rezultatov in glede na primerjalne vrednosti (spol, starost, športna disciplina), lahko objektivno ocenimo posameznikovo mišično stanje, spremljamo napredek pri vadbi in treningu ter usmerjamo rehabilitacijo po poškodbi.

Sistem je namenjen merjenju funkcionalne in lateralne asimetrije v hitrosti krčenja mišic in njihovega tonusa.

Nakup raziskovalne opreme je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Odgovorna oseba za raziskovalno opremo: dr. Uroš Marušič, vodja Laboratorija IKARUS

Skrbnik raziskovalne opreme: Matej Kleva


Sklop raziskovalne opreme vsebuje štiri sisteme za celovito analizo gibanja človeka:

 1. sistem za meritev gibljivosti posameznih segmentov človekovega telesa v 3D prostoru;
 2. sistem za meritev eksplozivne moči celotnega telesa;
 3. sistem za merjenje ravnotežja;
 4. sistem za merjenje kognitivno-motorične učinkovitosti.

Oprema tako predstavlja posebnost na področju analize gibanja, saj združuje merjenja kognitivno-gibalnega stika in tako omogoča spremljanje motoričnega razvoja, snovanje in spremljanje individualnih prilagoditev treninga ter intervencij

Nakup raziskovalne opreme je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v okviru razpisa Paket 17.

Odgovorna oseba za raziskovalno opremo: dr. Uroš Marušič, vodja Laboratorija IKARUS

Skrbnik raziskovalne opreme: Matej Kleva


Plinski kromatograf je namenjen raziskavam in rednemu spremljanju kakovostnih parametrov olj.

Nakup raziskovalne opreme je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v okviru razpisa Paket 17.

Odgovorna oseba za raziskovalno opremo: dr. Erika Bešter


SMIP platforma za digitalizacijo raziskovanja” ZRS Koper je sklop informacijskih orodij in gradnikov s katerimi vzpostavljamo namenske aplikacije za beleženje in sprotno obdelavo podatkov prejetih v realnem času. Namenjen je nadzoru, upravljanju in integraciji različnih krmilnih naprav v skupen ekosistem interneta stvari. Omogoča povezovanje večjega števila pametnih naprav, uporabnikov in aplikacij v oblaku.

ZRS Digitalna platforma ter SMIP cloud sta nameščena na strežnikih ZRS. Dostop do platforme je omogočen registriranim uporabnikom z varnimi povezavami. Ustvarjenih je več skupin uporabnikov z različnimi vlogami v sistemu.

Poleg uporabnih aplikativnih rešitev je morda še najbolj pomembno dejstvo, da je ZRS Koper z namestitvijo tega sklopa prešel na centraliziran sistem za zajem in hrambo podatkov. Platforma omogoča sistematizirano vodenje zgodovinskih podatkov, varnost podatkov in enostavno ter nadzorovano deljenje raziskovalnih podatkov med raziskovalci zunanjimi partnerji ter zainteresirano javnostjo. Administracija novih uporabniških računov je v domeni ZRS Koper kar omogoča nadzorovano dodajanje novih uporabnikov z različnimi pravicami in nivoji dostopa.

Na digitalni IoT platformi SMIP se podatkovni viri samodejno osvežujejo prek spletnih storitev agrometeorološke mreže in Gozdarskega inštituta. Razskovalcem ZRS Koper omogočajo analize in statistične obdelave vedno svežih podatkov brez potrebe po ročnem prenašanju podatkov. Prikaz podatkov iz meteoroloških postaj

Obrazec - Testi telesne pripravljenosti za starejšeKoncept rešitve prek standardiziranih obrazcev omogoča enostavno dodajanje novih vrst podatkov, s katerimi se bodo raziskovalci srečevali v prihodnje. Primeren je tudi za implementacijo v vsakodnevne procese, ki se znotraj ekosistema ZRS Koper odvijajo v drugih segmentih delovanja.

Nakup raziskovalne opreme je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v okviru razpisa Paket 18.

Odgovorna oseba za raziskovalno opremo: Peter Čerče, vodja CIIPR


Sklop raziskovalne opreme vsebuje sisteme za celovito analizo gibanja človeka:

 1. cikloergometer Monark Cycle Ergometer LC6 za merjenje vzdržljivosti telesa;
 2. senzor srčne frekvence Polar team;
 3. sistem Lactate Scout za merjenje laktata (mlečne kisline) oz. laktatnega praga;
 4. sistem fotocelic Bean Trainer – Athlete set za natančno merjenje časa v športu (testiranje hitrosti in agilnosti);
 5. bioelektrična impedanca Akern BIA101 za celostno analizo telesne sestave.

Oprema je namenjena za ocenjevanje športnikove telesne zmogljivosti z vidika vzdržljivosti, hitrosti in agilnosti, kot tudi za ocenjevanje telesne sestave.

Nakup raziskovalne opreme je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v okviru razpisa Paket 18.

Odgovorna oseba za raziskovalno opremo: dr. Uroš Marušič, vodja Laboratorija IKARUS

Skrbnik raziskovalne opreme: Matej Kleva


Mreža agro-meteoroloških postaj zajema 3 meteorološke (vremenske) postaje ter programsko opremo za prenos podatkov.

Merilne postaje Adcon GPRS/UMTS za prenos podatkov, s solarnim modulom, merilnikom padavin, senzorjem za merjenje omočenosti lista, kombiniranim senzorjem za merjenje vode in temperature v tleh , kombiniranim senzorjem za merjene temperature in relativne zračne vlage, kombiniranim senzorjem za merjenje hitrosti in smeri vetra ter merilnikom sončnega obsevanja.

Sklop meteoroloških postaj omogoča nadgradnjo in posodobitev mreže za fitosanitarni monitoring, ki je bila vzpostavljena v letu 2005. Vzpostavljena mreža je temelj za izvedbo raziskav na področju zdravstvenega varstva rastlin, namakanja, klimatskih sprememb ter okolijskih pogojev za pridelavo rastlin. Posredno pa omogoča tudi razvoj in optimizacijo ustreznih tehnologij pridelave ter razvoj napovedovalnih modelov.

Nakup raziskovalne opreme je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v okviru razpisa Paket 18.

Odgovorna oseba za raziskovalno opremo: dr. Maja Podgornik, predstojnica Inštituta za oljkarstvo

Skrbnik raziskovalne opreme: Jakob Fantinič


MPA II je zmogljivo orodje za razvijanje sofisticiranih kalibracijskih metod za laboratorijske ali procesne potrebe in enostaven pripomoček za rutinsko uporabo pri QA/QC. Modularna tehnologija omogoča individualno konfiguracijo za vsako posamezno analitično nalogo.

Lastnosti:

 • Omogoča meritve v transmisiji za tekoče in trdne vzorce, meritve na integracijski sferi in meritve trdnih in tekočih snovi s sondo z optičnimi vlakni
 • Izbor programsko vodenih pripomočkov in PerformanceGuardTMtehnologijo za spremljanje kakovosti spektrov
 • Vir svetlobe z dolgo življenjsko dobo, ojačano robustnostjo in majhnimi stroški vzdrževanja
 • Trpežen »solid-state« laser z najvišjo natančnostjo valovne številke in dolgo življenjsko dobo
 • Neposreden prenos kalibracij (na in iz vseh obstoječih Brukerjevih NIR spektrometrov)
 • Široka paleta predpripravljenih kalibracijskih paketov primernih za številne industrije
 • RockSolidTMinterferometer s trajno uravnano optiko, neobčutljivo na vibracije
 • Popolnoma samodejni rutinski testi za validacijo v skladu s cGMP (OQ, PQ)
 • 21 CFR Part 11 in validacija v skladu z EU-, JP- in US-farmakopejo

Specifikacije:

SPEKTROMETER

 • Spektralni razpon: predel za vzorce (sample compartment): 11,5000 – 4,000 cm1; modul optičnih vlaken (fiber optic module): 11,500 – 4,000 cm1; integracijska sfera (integrating sphere); prenosna enota (transmission unit): 11,500 – 5,800 cm
 • Spektralna resolucija: max. 2 cm1
 • Natančnost valovnega števila (wavenumber accuray): 0,1 cm1
 • Ponovljivost valovnega števila (wavenuber repeatability): 0,006 cm1
 • Fotometrična natančnost: 0,1 % T
 • Fotometrična linearnost: 1,00 ± 0,05 (naklon); 0,00 ± 0,05 (odmik-offset)
 • Hitrost merjenja: do 5 posnetkov (scans)/sekundo pri 8 cm1 resoluciji

OPTIČNE KOMPONENTE SPEKTROMETRA

 • Vir: volfram, zračno hlajen (20 W)
 • Razprševalec žarkov (beamsplitter): iz kremena s propiatorsko prevleko
 • Interferometer: ROCKSOLID interferometer z pozlačenimi stekli, trajno skladen (permanently aligned), visoke stabilnosti
 • Optični čitalec (scanner): ležaji brez trenja (frictionless bearing), izbira 4 različnih hitrosti 3,75 kHz, 7 kHz, 15 kHz, 30 kHz
 • Detektor:

Predel za vzorce (sample compartment), modul optičnih vlaken (fiber optic module), integracijska sfera (integrating sphere): visoko občutljiv InGaAs detektor, električno hlajen

Prenosna enota (transmission unit): visoko občutljiv InGaAs detektor, uporaba pri sobni temperaturi

Grelec Dri-Block Heater DB200/3, proizvajalca Techne

Specifikacije:

 • Delavno območje: od 5 do 200 °C
 • Ločljivost nastavljene temperature: 0,1 °C
 • Točnost pri 37 °C: ≤ 1 °C
 • Točnost pri 100 °C: ≤ 1 °C
 • Temperaturna stabilnost pri 37 °C: ≤ 0,1 °C
 • Temperaturna stabilnost pri 100 °C: ≤ 0,15 °C
 • Maksimalna temperaturna razlika v istem bloku: < 0,2 °C pri 37°C in < 0,2 °C pri 100 °C
 • Maksimalna temperaturna razlika med bloki: < 0,5 °C pri 37°C in < 1,5 °C pri 100 °C
 • Čas segrevanja od 25 do 100 °C: 7 min
 • Čas segrevanja od 25 do 200 °C: 19 min

Nakup raziskovalne opreme je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v okviru razpisa Paket 17.

Odgovorna oseba za raziskovalno opremo: dr. Erika Bešter


Tekočinski kromatograf (HPLC) z binarno črpalko za delo pri tlakih do 600 bar z DAD, RID in FLD detektorji Agilent 1260 Infinity II LC je namenjen raziskavam in rednemu spremljanju kakovostnih parametrov olj.

Tekočinski kromatograf (HPLC) Agilent 1260 Infinity II LC z UV detektorjem z vrsto diod, z detektorjem lomnega količnika in fluorescenčnim detektorjem. Vsebuje sistem za detekcijo puščanja (ang. leak detection) in omogoča delo v pH območju od pH 2,5 do pH 9,5 ter pri tlakih do 600 bar pri pretokih do 5 mL/min (± 1 %) ob stabilnosti retencijskih časov (RT) ≤ 0.07 % RSD.

Zanesljivo (< ± 0.4 %) in ponovljivo (< 0.15 % RSD RT) mešanje mobilnih faz pri visokem tlaku (v celotnem območju od 0 % do 100 %) je zagotovljeno z dvema črpalnima glavama, na katerih je možno izbiranje med dvema alternativnima mobilnima fazama, z mrtvim volumnom hidravličnih komponent ≤ 120 mL.

V termostatiran (4 °C – 40 °C, ±2 °C) prostor za vzorce je možno namestiti najmanj 200 2ml vijal oziroma vsaj štiri mikrotitrne plošče (96 ali 384 mest).

V HPLC sistem je možno vgraditi 4 kolone dolžine 30 cm, ali 6 kolon dolžine do 10 cm ter omogočiti dve neodvisni temperaturni zoni (krmiljeni znotraj analitske metode) v temperaturnem območju vsaj od 10 °C pod sobno temperaturo do 85 °C (< ±0,5 °C), s stabilnostjo znotraj meje < ±0,12 °C.

Nakup raziskovalne opreme je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v okviru razpisa Paket 18.

Odgovorna oseba za raziskovalno opremo: dr. Erika Bešter


UV VIS spektrometer Lambda 365 z ES programsko opremo

Lambda 365 je dvožarkovni spektrometer, ki pokriva območje med 190 nm in 1100 nm in uporablja variabilno resolucijo z možnostjo izbire med 0.5 nm, 1 nm, 2 nm, 5 nm in 20 nm režo. V celoti njegovo delovanje usmerja računalnik s programsko opremo UV WinLab, ki omogoča kontrolo spektrometra in dodatkov, snemanje spektrov, programiranje valovnih dolžin, fleksibilne kvantitativne meritve koncentracij, kot tudi kinetične meritve in obdelavo njihovih rezultatov. UVWinLab ES programska oprema za spektrometer LAMBDA 365, je skladna z določili 21 cfr part 11.

Spektrometer ima vmesnik za kontrolo dodatkov kot so linearni transporter, peristaltska črpalka in avtomatski vzorčevalnik. Natančni monokromator (holografska uklonska mrežica z 1053 linijami na mm) omogoča snemanje spektrov s hitrostmi do 3000 nm/min, snemanje v načinih % T, A, prvi, drugi, tretji ali četrti odvod, koncentracija ali energija. Kinetične eksperimente navadno merimo pri eni valovni dolžini, spektrometer pa omogoča tudi programiranje valovnih dolžin z izračunom razlike ali količnika ter kvantitavno analizo pri eni, dveh ali treh valovnih dolžinah, multistandardno kalibracijo in fleksibilno optimizacijo kalibracijske krivulje.

Nakup raziskovalne opreme je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v okviru razpisa Paket 18.

Odgovorna oseba za raziskovalno opremo: dr. Erika Bešter


Dual-energy X-ray Absorptiometry (DXA) Lunar Prodigy Pro:

DXA naprave predstavljajo zlati standard merjenja telesne sestave (Dual-energy X-ray Absorptiometry), ki delujejo na osnovi rentgenskih žarkov z dvojno energijo. Med seboj se razlikujejo po velikost, hitrosti, ločljivosti, prenosljivosti, ipd. V Laboratoriju IKARUS uporabljamo visoko ločljivo napravo Lunar Prodigy Pro – P11 Full size z nameščenimi dodatnimi programskimi opcijami ‘Advanced Body Comp’, ‘Sarcopenia’ in ‘DXAVision’. Naprava je primerna za spremljanje sestave celega telesa ter analizo posamičnih segmentov. Na podlagi izmerjenih podatkov, lahko v laboratoriju načrtujemo ustrezno preventivno obravnavo posameznika in rehabilitacijo športnika po poškodbi.

Merjenje je izvedeno hitro in natančno, količina sevanja med merjenjem pa je minimalna.

Glavne funkcionalne lastnosti naprave so:

 • Analiza celega telesa ali po posameznih segmentih
 • Podrobna analiza izbranih regij
 • Referenčne vrednosti za različne starostne populacije
 • Merjenje metabolne presnove, količne vode (znotraj- in zunaj-celične)
 • Poročanje v različnih oblikah z možnostjo longitudinalnega spremljanja
 • Klasifikacija sarkopenije, osteopenije, osteoporoze
 • Izvoz podatkov v formatu “High resolution”.

Nakup raziskovalne opreme je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v okviru razpisa Paket 18 in Paket 21.

Odgovorna oseba za raziskovalno opremo: dr. Uroš Marušič, vodja Laboratorija IKARUS

Skrbnik raziskovalne opreme: Matej Kleva

DXA Lunar Prodigy Pro – P11 Full size


Quark CPET je merilna naprava za ocenjevanje fiziološkega odziva na gibalno aktivnost. V kombinaciji z integriranim 12-kanalnim EKG, hitrimi senzorji in visokokakovostnimi sestavnimi deli, je Quark CPET sistem, ki popolnoma in natančno meri izmenjavo plinov znotraj pljuč. Programska oprema je preprosta in intuitivna ter vodi uporabnika pri samem kalibriranju merilne naprave in izvajanju meritev. Možnost primerjave vsakega parametra s teoretično vrednostjo in možnost predstavitve rezultatov v različnih načinih, so le nekatere od številnih prednosti, zaradi katerih je Quark CPET nepogrešljivo orodje v raziskovanju in klinični praksi.

Nakup raziskovalne opreme je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v okviru razpisa Paket 18.

Odgovorna oseba za raziskovalno opremo: dr. Uroš Marušič, vodja Laboratorija IKARUS

Skrbnik raziskovalne opreme: Matej Kleva


Sklop raziskovalne opreme s tehnologijo za raziskovanje živčno-mišične učinkovitosti za raziskave nevroznanosti gibanja. Sklop združuje najnovejšo opremo in znanja na področju proučevanja možganske dinamike v gibanju. Oprema laboratorija SloMoBIL vključuje:

 • Sistem CGX mobile za brezžično elektroencefalografijo (EEG) visoke gostote (128 kanalni EEG);
 • brezžična hdEMG MuoviPro-B naprava za ojačevanje in usmerjanje signalov priključenih merilnih instrumentov;
 • opremo ‘Motion Shadow kinematics’ za spremljanje kinematike gibanja, ki omogoča zajem kinematičnih parametrov celotnega telesa v realnem času prek 17 inercialnih senzorskih enot;
 • sistem navidezne resničnosti VR VIVE Pro Eye Arena (HTC VIVE) z dodatnimi senzorji za zajem gibanja;
 • 16-kanalna sinhronizacijska enota PowerLab 16/35 s programsko opremo LabChart za sinhronizacijo laboratorijske opreme;
 • električni stimulator Digitimer DS7R;
 • periferna oprema.

Nakup raziskovalne opreme je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v okviru razpisa Paket 19.

Odgovorna oseba za raziskovalno opremo: dr. Uroš Marušič, vodja Laboratorija IKARUS

Skrbnik raziskovalne opreme: Matej Kleva


Plinski kromatograf (GC) 8890B Agilent Technologies

s FID detektorjem, avtomatskim injektorjem in avtomatskim podajalnikom vzorcev je namenjen raziskavam in rednemu spremljanju kakovostnih parametrov olj.

Plinski kromatograf vsebuje:

 • Elektronsko kontrolo pnevmatike ALS in LAN vmesnika, do 450 °C, 120 °C/min, 0-150 psi, ± 0.001psi,
 • Detektor s plamensko ionizacijo (FID) za kapilarne kolone,
 • 7693A avtomatski injektor, 16mst, nosilec brizgalke 1-100 µl,
 • 7693A avtomatski podajalnik vzorcev, 150 mest.

Nakup raziskovalne opreme je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v okviru razpisa Paket 18.

Odgovorna oseba za raziskovalno opremo: dr. Erika Bešter


Laboratorijski XDS-NIR spektrometer

NIR analizator olja je namenjen razvoju novih metod na področju ugotavljanja pristnosti oljčnega olja kot tudi uporabi pri že validiranih metodah za hitrejše in cenejše določevanje kakovosti oljčnega olja.

Specifika preskušanja oljčnih olj je zelo kompleksna in zahtevna. Poleg kakovostnih parametrov je potrebno za ugotavljanje pristnosti določiti veliko število parametrov kot so določevanje metilnih estrov maščobnih kislin; določevanje trans-nenasičenih maščobnih kislin, določevanje vsebnosti tokoferolov in tokotrienolov, določevanje stigmastadienov, določevanje vsebnosti voskov, določevanje razlike med dejansko in teoretsko vsebnostjo triacilglicerolov z ECN 42; določevanje sestave in vsebnosti sterolov; določevanje vsebnosti alifatskih alkoholov, določevanje 2-glicerilmonopalmitata in alkilestrov. Metode so plinsko kromatografske z različnimi vrstami detektorjev in pa z uporabo tekočinske kromatografije visoke ločljivosti. Novi analitski pristopi zahtevajo vrhunsko analitsko opremo in zelo zahtevne in dolgotrajne analizne postopke za ugotavljanje ključnih analitov , hkrati pa nastaja velika potreba po cenejših in hitrejših analizah, ki jih lahko izvajamo s FT-NIR spektrometri, vendar je zanesljivost teh podatkov v veliki meri odvisna od števila zbranih podatkov za kalibracijo. Zato je potrebno rezultate pridobljene s spektrometri občasno primerjati z uradnimi metodami.

Naprava vsebuje:

 • NIR analizator olja NIRS DS 2500 L,
 • paket osnovnih kalibracij za jedilna olja (oljčno, repično, sojino, sončnično), z začetnimi kalibracijami in razpoložljivimi parametri,
 • paket kalibracij za ekstra deviško oljčno olje, z začetnimi kalibracijami in razpoložljivimi parametri.

Nakup raziskovalne opreme je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v okviru razpisa Paket 18.

Odgovorna oseba za raziskovalno opremo: dr. Erika Bešter


Sistem za kinematično analizo in rehabilitacijo ramenskega sklepa – SHOWMOTION

Showmotion je inovativna merilna naprava, ki nam omogoča popolno kinematično analizo gibanja in z njim povezano mišično aktivnost. Z uporabo inercijskih senzorjev in validiranih postopkov za zgornje in spodnje okončine je Showmotion odlično orodje za merjenje, primerjavo, vizualizacijo gibov v realnem času.

Glavne funkcionalne lastnosti Showmotion-a:

 • kinematična analiza zgornjih (rama, komolec, toraks in spodnjih okončin (medenica, koleno, gleženj) ter analiza hoje,
 • ugotavljanje asimetrije gibanja med posameznimi telesnimi predeli oziroma sklepi,
 • možnost longitudinalnega spremljanja kinematike spodnjih in/ali zgornjih okončin,
 • primerjanje rezultatov na podlagi referenčnih vrednostih.

Shoulder Pacemaker je inovativen prenosljiv elektro stimulator. Le-ta s pomočjo dveh prevodnih elektrod, ki jih namestimo na območju obravnavanega dela telesa, olajša aktivno krčenje posameznih mišic okoli obravnavanega sklepa. Omenjen elektro stimulator se v največji meri uporablja pri aktivni rehabilitaciji z namenom odpravljanja mišične asimetrije in izboljšanja mišične aktivacije ter nenazadnje izboljšanja same kinematike gibanja obravnavanega sklepa.

Glavne funkcionalne lastnosti Shoulder Pacemaker-ja (v nadaljevanju SP):

 • uporaba SP v brezžičnem načinu,
 • uporaba za stimulacijo periskapularne muskulature,
 • samodejno zaznavanje kota okončine, kjer je aparat nameščen in na podlagi teh informacij prilagojeno električno stimulacijo,

v primerjavi z drugimi podobnimi sistemi je SP neinvazne narave, nosljiv med vadbo, enostaven za uporabo, v interakciji z gibalno nalogo, skupaj z aplikacijo omogoča progresiven in personaliziran terapevtski pristop.

Nakup raziskovalne opreme je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v okviru razpisa Paket 20.

Odgovorna oseba za raziskovalno opremo: dr. Uroš Marušič, vodja Laboratorija IKARUS

Skrbnik raziskovalne opreme: Matej Kleva


Senzor MC DAQ 16-kanalni

Polje 16 senzorjev meri mehanske odzive skeletnih mišice v statičnih in dinamičnih pogojih. Je nadgradnja Tenziomiografije (TMG), torej na neinvaziven način meri odzive skeletnih mišic v radialni smeri delovanja mišice. Uporabljamo jo za merjenje mišičnega tonusa, časa krčenja, časa zakasnitve (če električno izvabljen odziv), s tem simetrijo med lateralnima stranema in funkcionalno simetrijo med mišicami agonisti ter sinergisti.

Merilna oprema je primerna za spremljanje mišične utrujenosti in potenciacije. Uporablja se jo v raziskovalne namene, za optimizacijo športne vadbe in rehabilitacijo.

Nakup raziskovalne opreme je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v okviru razpisa Paket 21.

Odgovorna oseba za raziskovalno opremo: dr. Uroš Marušič, vodja Laboratorija IKARUS

Skrbnik raziskovalne opreme: dr. Boštjan Šimunič


Izokinetični dinamometer

Izokinetične naprave, kot so izokinetični dinamometri, so ključne za ocenjevanje mišične jakosti, ki jo med gibanjem s konstantno hitrostjo v določenem obsegu gibanja proizvede mišica ali mišična skupina. Naprava je zasnovana tako, da ohranja določeno hitrost gibanja ne glede na količino napora, ki ga izvaja posameznik. To omogoča zelo natančne meritve, ki lahko pomagajo pri ocenjevanju napredka med rehabilitacijo, prilagajanju vadbenega procesa in razumevanju mehanizmov poškodb ali bolezni mišično-skeletnega sistema.

Nakup raziskovalne opreme je sofinancirala Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije v okviru razpisa Paket 21.

Odgovorna oseba za raziskovalno opremo: dr. Uroš Marušič, vodja Laboratorija IKARUS

Skrbnik raziskovalne opreme: Matej Kleva


Oprema za laboratorijsko in terensko raziskovalno dejavnost

Tlačna (Scholandrova) komora je naprava, ki se uporablja za merjenje vodnega potenciala rastlin ali rastlinskih tkiv. List ali del vejice se vstavi v nepredušno komoro, v kateri se nato povečuje pritisk s pomočjo jeklenke dušika. Z večanjem pritiska v komori se voda iz ksilema prikaže na delu poganjka ali peclju lista izven komore. Pritisk, ki je potreben, da se ksilemska tekočina prikaže, je enak in nasproten vodnemu potencialu vzorca. Naprava omogoča opravljanje meritev na terenu. Naprava 1505D proizvajalca PMS Instruments omogoča opravljanje meritev na širokem spektru rastlin – od bolj do manj tolerantnih na sušo.

Lastnosti naprave:

 • Digitalni merilnik tlaka
 • Tesnila različnih premerov za potrebe oljčnih listov (1/4 inch, 1/8 inch in sistem za liste mandjlev)
 • Povečevalno steklo
 • Možnost opravljanje meritev do 100 Bar
 • Naprava je v obliki prenosnega ohišja 33 x 28 x 24 cm
 • Masa 8 kg
 • polnilna cev

Naprava za pripravo ultračiste vode, tehtnice in grelci so namenjeni kot pripomočki za kemijske in senzorične analize na področju oljkarstva in rastlinskih olj.

Nakup raziskovalne opreme je sofinancirala Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije v okviru razpisa Paket 21.

Odgovorna oseba za raziskovalno opremo: dr. Maja Podgornik, predstojnica Inštituta za oljkarstvo

Skrbnik raziskovalne opreme: Jakob Fantinič


Evidenca uporabe raziskovalne opremeCenik storitev in najema opreme ZRS Koper

Storitve

Merjenje stališč, mnenj, vrednot oziroma odnosa prebivalstva do različnih aktualnih družbeno-političnih vprašanj (kakovost življenja, spremembe v lokalnem okolju, referendumske odločitve, napovedi volilnih izidov na lokalni in državni ravni ipd.)

Izvajalec: Center za raziskovanje javnega mnenja

Kontakt:


Merjenje in spremljanje zadovoljstva potrošnikov, proučevanje nakupovalnih namenov, življenjskega sloga, stališč potrošnikov ipd.

Izvajalec: Center za raziskovanje javnega mnenja

Kontakt:


Merjenje in spremljanje ugleda podjetja, blagovnih znamk, izdelkov in storitev ter zadovoljstva kupcev z njimi, merjenje lojalnosti blagovnim znamkam, raziskave testiranja primernosti embalaže, imen izdelkov idr.

Izvajalec: Center za raziskovanje javnega mnenja

Kontakt:


Ni najdenih projektov.