Izhod iz enostavnega načina

ZRS Koper je nosilec petih raziskovalnih programov in partnerska organizacija v dveh raziskovalnih programih.

Konstruktivna teologija v dobi digitalne kulture in antropocena

Raziskovalni program z interdisciplinarnega stališča obravnava nekatera najpomembnejša vprašanja sedanjosti. Glavni cilj raziskav je razumeti in postaviti v dialog vlogo krščanstva pri etiki varovanja okolja, dvigu ekološke zavesti na eni strani ter teološke in filozofske interpretacije tehnologije, zlasti digitalnih tehnologij, na drugi.

Mejna področja: območja kulturnega in družbenega sobivanja v dobi tveganja in ranljivosti

Raziskovalni program raziskuje kompleksnost problematike mejnih področij v dobi tveganja in ranljivosti z uporabo kombiniranih in koordiniranih meddisciplinarnih in interdisciplinarnih pristopov s strani mednarodno priznanih skupin raziskovalcev s področja humanistike (filozofija) in družboslovja (sociologija).

Razsežnosti slovenstva med lokalnim in globalnim v začetku tretjega tisočletja

Raziskovalni program raziskuje, kako slovenstvo kot duhovni in družbeni fenomen deluje v času korenitih sprememb na globalni ravni. Sodobne raziskave narodnega vprašanja se soočajo s težavami, kako obravnavati pogosto prepletajoče se kontradiktorne trende globalizacije, večkulturnosti in lokalizmov. V te procese Slovenija vstopa kot mlada država, ki se je takoj po osamosvojitvi soočila na eni strani s problematiko iskanja svoje individualne identitete, na drugi pa z vprašanjem strategij, ki bi omogočile njeno udejanjanje na vseh družbenih področjih.

Kineziologija za kakovost življenja

Kineziologija postaja pomemben dejavnik kakovosti življenja. Z evolucijo in tehnološkim razvojem smo začeli zanemarjati eno osnovnih bioloških potreb - gibanje in gibalno/športno aktivnost (GŠA), in njeno pomembno vlogo za zdravje. Pomanjkanje GŠA, staranje prebivalstva, zgodnejši začetek degenerativnih procesov, sedeči življenjski slog, neuravnotežena prehrana, okoljski in ergonomski vplivi ter ekstremne obremenitve so dejavniki, ki neposredno vplivajo na posameznikovo uspešnost, učinkovitost in kakovost življenja.

Sredozemlje in Slovenija

Raziskovalni program Sredozemlje in Slovenija je namenjen nadaljevanju raziskav, povezanih s primorsko obmejnostjo, ki jo predstavlja prepletanje sredozemskih in srednjeevropskih družbenih in gospodarskih sistemov ter institucij, različnih ureditev in strukturnih značilnostih primorskih mest, družbenih in produkcijskih razmerij, pravnih sistemov ter druge razlike.

Družbena pogodba v 21. stoletju

V sodobni družbi so mnogi razsvetljenski temelji izzvani. V novem raziskovalnem obdobju se program usmerja k raziskovanju družbene pogodbe v specifičnem kontekstu »evropske pogodbe«, to je pogodbe o združeni Evropi po krizah (finančni, begunski, brexit).

Azijski jeziki in kulture

Azijska regija postaja vse bolj pomembno območje eksplozivnega ekonomskega razvoja in političnih ter družbenih tranzicij, ki ne vplivajo samo na notranjo strukturo azijskih družb, temveč tudi na mednarodne odnose na globalni ravni.