Izhod iz enostavnega načina

Poročilo 2020 o izvajanju letnega programa dela javnih služb v oljkarstvu

V okviru javne službe za izvajanje strokovnih nalog v oljkarstvu, so bile v letu 2020 izvedene naloge: selekcija, introdukcija, razmnoževanje sadilnega material, ugotavljanje ustreznih tehnologij za pridelavo oljk  ter ugotavljanje vrednosti oljk za predelavo.

V poročilu so zbrane morfološke in agronomske lastnosti ter značilnosti oljčnega olja sort ‘Buga’, ‘Črnica’ in ‘Drobnica’, ‘Maurino’, ‘Arbequina’, Leccione’, ‘Itrana’, ‘Leccio del corno’ in ‘Štorta’ za opazovanja v letu 2019. Predstavljeni so tudi rezultati genotipizacije izbranih sort ter agronomskega vrednotenja in fenofaze različnih sort, ki so zasajene v introdukcijsko-kolekcijskem nasadu Purissima in Šempeter.

V poročilu so zbrani podatki tehnoloških poskusov pridelave in predelave; parametri, ki karakterizirajo posamezna sortna olja ter parametri kakovosti oljčnega olja letnika 2020.

Prenesi PDF datoteko