Izhod iz enostavnega načina

Poročilo 2018 o izvajanju letnega programa dela javnih služb v oljkarstvu