Izhod iz enostavnega načina

International Conference DECADE OF DECADENCE: 1914–1924 SPACES, SOCIETIES AND BELONGINGS IN THE ADRIATIC BORDERLAND IN HISTORICAL COMPARISON

Opis

International Conference DECADE OF DECADENCE: 1914–1924 SPACES, SOCIETIES AND BELONGINGS IN THE ADRIATIC BORDERLAND IN HISTORICAL COMPARISON

Programme and Abstracts (PDF)
Editor/Urednik: Borut Klabjan

Konferenca se bo posvečala koncepcijam redefinicije teritorijev in tam živečih ljudi v kontekstu prve svetovne vojne in medvojne stvarnosti do podpisa Rimskega sporazuma januarja 1924.

Poskusila bo osvetliti preplet dveh tradicionalno historiografsko gledano ločenih obdobij. Prispevala bo k raziskavi zgodovinske dediščine na severnojadranskem mejnem območju, kjer so koncepcije države, državljanstva, teritorialnosti, suverenosti, nacionalnosti in pripadnosti v stalni negotovosti.

Pozornost bo usmerjena  na spremembe državljanstva izven okvirov nacionalnih držav in monotematskih disciplin,  na primer na študije migracij in vladanja, kjer se vprašanja državljanstva povezujejo z migracijskimi vzorci gibanja ljudi.

Dodatne informacije

Avtor/-ji

Leto izida

Jezik

ISBN 978-961-7195-46-0
Število strani 29