Izhod iz enostavnega načina

Ekosistemski pristopi za prilagajanje podnebnim spremembam in zmanjševanje tveganj: ustvarjanje sinergij in spodbujanje dialoga, zbornik povzetkov konference

Opis

Namen uvodne konference projekta ECO2SMART je spodbuditi uporabo ekosistemskih pristopov EbA in Eco-DRR za prilagajanje na podnebne spremembe in zmanjševanje tveganja nesreč. To nameravamo doseči s predstavitvijo dobrih praks že implementiranih sonaravnih rešitev, izmenjavo znanja, ustvarjanjem povezav in spodbujanjem dialoga med deležniki. Poleg tega bodo na konferenci predstavljene tudi priložnosti, ki jih ponuja projekt ECO2SMART, in glavni rezultati, ki se pričakujejo ob koncu tega projekta.

Lo scopo della conferenza di apertura del progetto ECO2SMART è promuovere gli approcci ecosistemici (EbA e Eco-DRR) per l’adattamento ai cambiamenti climatici e la riduzione del rischio di catastrofi. Intendiamo raggiungere questo obiettivo presentando buone pratiche di soluzioni sostenibili già implementate, condividendo conoscenze, creando connessioni e promuovendo il dialogo tra le parti interessate. Nel corso della conferenza verranno illustrate le opportunità offerte dal progetto ECO2SMART ed i principali risultati attesi alla fine di questo progetto.

Dodatne informacije

Avtor/-ji

Leto izida

Jezik

,

ISBN 978-961-7195-23-1
Število strani 42