Izhod iz enostavnega načina

Poročilo 2019 o izvajanju letnega programa dela javnih služb v oljkarstvu