Izhod iz enostavnega načina

Možnosti uporabe ostankov proizvodnje v oljkarstvu

Opis

Poročilo ciljnoraziskovalnega projekta »CRP V4-1621«Naročnik:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana in
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana

Sodelujoče raziskovalne organizacije:
• Inštitut za oljkarstvo, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Garibaldijeva 1, 6000 Koper,
• Oddelek za živilstvo, Biotehniška Fakulteta, Univerza v Ljubljani, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana,
• Oddelek za zootehniko, Biotehniška Fakulteta, Univerza v Ljubljani, Groblje 3, 1230 Domžale.

Dodatne informacije

Avtor/-ji

Jezik

Leto izida

ISBN 978-961-7058-30-7
Število strani 46