Izhod iz enostavnega načina

ABC o senzoričnem ocenjevanju

Kategorija:
Oznaka:

Opis

Publikacija “ABC o senzoričnem ocenjevanju” je bila izdelana s finančno pomočjo Jadranskega čezmejnega programa IPA v okiru projekta WELLFOOD – Spodbujanje inovaciji v živilskem sektorju za razvoj turizma dobrega počutja v jadranski regiji.

Uživanje hrane ali pijače v človeku sproži različne senzorične dražljaje, ki jih lahko analiziramo kot kvalitativno zaznavo, kvantitativno zaznavo ali kot hedonski odziv.
Hedonski preskusi služijo za ugotavljanje sprejemljivosti ali všečnosti izdelka pri določeni skupini potrošnikov. Temeljijo na ocenjevanju stopnje ugajanja, ki jo potrošniki občutijo, ko izdelek poskusijo, medtem ko analitični preskusi vključujejo vse tehnike in metode, s katerimi je mogoče meriti specifične senzorične značilnosti izdelka.
Senzorična analiza je znanstvena disciplina, ki meri, analizira in interpretira reakcije na tiste značilnosti živil, ki jih zaznamo s petimi osnovnimi čuti: z vidom, okusom, vohom, sluhom in tipom.

Dodatne informacije

Avtor/-ji

Jezik

Leto izida

Število strani 36