Izhod iz enostavnega načina

Glasnik ZRS Koper, Letn. 22, št. 1-2 (2018)

Kategoriji: ,
Oznaka:

Opis

Uredniški odbor/Comitato di redazione/Editorial Board: Blaž Lenarčič, Mateja Krmelj, Petra Štefančič, Alenka Obid
Odgovorna urednica/Redattore responsabile/Editor: Alenka Obid
Uredniki/Redattori/Editors: Rado Pišot, Blaž Lenarčič, Mateja Krmelj

Fotografije/Foto/Pictures: arhiv ZRS Koper

Založnik/Editore/Publisher: Znanstveno-raziskovalno središče Koper
Za založnika/Per l’editore/The publisher represented by: Rado Pišot

Dodatne informacije

Jezik

, ,

Leto izida

ISSN 1318-9131
Število strani 140