Izhod iz enostavnega načina

Tehnološke smernice za namakanje oljk

Opis

Publikacija je nastala v okviru projekta V4-1411 Izdelava tehnoloških smernic za namakanje oljk v Sloveniji in V4-1609 Natančnost napovedovanja namakanja – TriN Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri«, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano ter Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.

Dodatne informacije

Avtor/-ji

Jezik

Leto izida

ISBN 978-961-7058-01-7
Število strani 20