Izhod iz enostavnega načina

ABC o istrski belici

Kategorija:
Oznaka:

Opis

Publikacija “ABC o istrski belici” je bila izdelana s finančno pomočjo Jadranskega čezmejnega programa IPA v okiru projekta WELLFOOD – Spodbujanje inovaciji v živilskem sektorju za razvoj turizma dobrega počutja v jadranski regiji.

V slovenskih oljčnih nasadih je ‘Istrska belica’ najbolj zastopana sorta. K nagli širitvi v istrske oljčnike po pozebi leta 1956 so pripomogle številne pozitivne sortne lastnosti. Po ljudskem izročilu je ‘Istrska belica’ avtohtona in izvira iz območja Doline in Boljunca pri Trstu. Prvi zapisi Carla Huguesa o zastopanosti oljčnih sort v Istri konec 19. stoletja niso vključevali sorte ‘Istrska belica’, kar bi lahko pomenilo, da je bila v naše območje zanešena kasneje. Ker nimamo zagotovil, da je nastala iz izvorno avtohtonega genetskega materiala in ni bila načrtno žlahtnjena, je ne moremo uvrščati med avtohtone sorte in je pravilneje, če jo uvrščamo med udomačene sorte, med katere se uvrščajo vse starejše sorte tujega porekla, ki se v Republiki Sloveniji pridelujejo že več kot 50 let in so dobro prilagojene našim pridelovalnim razmeram.

Dodatne informacije

Avtor/-ji

Jezik

, ,

Leto izida

Število strani 20