Izhod iz enostavnega načina

Smernice za trajnostno uporabo ostankov proizvodnje v oljkarstvu

Opis

Naročnik:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana

Sodelujoče raziskovalne organizacije
• Inštitut za oljkarstvo, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Garibaldijeva 1, 6000 Koper,
• Oddelek za živilstvo Biotehniška Fakulteta, Univerza v Ljubljani, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana,
• Oddelek za zootehniko, Biotehniška Fakulteta, Univerza v Ljubljani, Groblje 3, 1230 Domžale.

Dodatne informacije

Avtor/-ji

Jezik

Leto izida

ISBN 978-961-7058-34-5
Število strani 14