Izhod iz enostavnega načina

Sonja Starc: ČASOPISNA OGLAŠEVALSKA BESEDILA, REKLAME

Avtorica / Author: Sonja Starc

Strani / Pages: 258

Leto / Published: 2009

ISBN: 978-961-6732-15-4

 

17,75  (Brez DDV: 16,90 )

Šifra: 978-961-6732-15-4
Kategorija:
Oznaka:

Opis

ČASOPISNA OGLAŠEVALSKA BESEDILA, REKLAME. Struktura in večkodnost

Avtorica / Author: Sonja Starc

Knjiga se že v samem izhodišču razlikuje od dosedanjih jezikoslovnih obravnav oglasov, ki so bile praviloma povezane z normativnostjo, stilistiko in pragmatiko. V središče namreč postavi pojem večkodnost in se teoretično nasloni na funkcijski model vizualne slovnice, ki sta ga izoblikovala G.Kress in T van Leeuwen. Izbrani koncept avtorici omogoča opis več znakovne strukturne zgradbe oglasnih besedil. Predstavlja novo metodo znanstvenega preučevanja, ki z umeščanjem besedil v družbeno kulturni kontekst odgovarja na vprašanje, zakaj ima oglaševanje tako veliko kulturno moč.

Avtorica ob izbiri treh vodilnih smernic, to so struktura, znak in kontekst, ki sestavljajo osrednja poglavja monografije, in ob podpori zgledov iz bogatega diahronega in sinhronega korpusa časopisnih oglasnih besedil, predstavi bistvene značilnosti oglasa kot žanra. Induktivno kvalitativna analiza v čas in prostor jasno umeščenih časopisnih oglasov pa dokazuje, kako premišljene so avtoričine predhodne trditve, da komunikacijska namera vpliva na organizacijsko strukturo oglasa in oglas zaživi šele v interakciji z bralcem.

Iz recenzije doc. dr. Aleksandre Bizjak

 

Izdajo monografije je finančno podprla: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije

Dodatne informacije

Teža 0,442 kg
Dimenzije 17 × 24 cm