Izhod iz enostavnega načina

Julij Titl: TOPONIMI KOPRSKEGA PRIMORJA IN NJEGOVEGA ZALEDJA

Avtor / Author: Julij Titl

Strani / Pages: 259

Leto / Published: 2000

ISBN: 978-961-6033-26-3

 

10,55  (Brez DDV: 10,05 )

Šifra: 978-961-6033-26-3
Kategorije: , , ,
Oznaki: ,

Opis

TOPONIMI KOPRSKEGA PRIMORJA IN NJEGOVEGA ZALEDJA

Avtor / Author: Julij Titl

V toponimiki severozahodne Istre je pregledno začrtana podoba njene nekdanje kakor tudi današnje podobe kulturne pokrajine. V njenih nosilnih prvinah in sestavinah je nakazan vsakokraten človekov odnos do okolja, ki je njegov vsakdanji življenjski prostor.

Prof. dr. Julij Titl je s svojim najnovejšim delom ponudil v pregled, razmislek in znanstveno-raziskovalno presojo ter v nadaljno obravnavo okrog 8.500 toponimov z območja severozahodne Istre. Na območjih Koprskega primorja je zbral 4430 toponimov, v pokrajini med Dragonjo in Mirno 2900 in na Buzetskem 1210 zemljepisnih imen. V zemljiških knjigah iz 2. polovice 19. stoletja, objavljenih delih, arhivskih virih ter v neposrednem stiku z ljudmi na terenu je pisec zbral in sistematično uredil po mikroregijah in katasterskih občinah več kot 7360 ledinskih in vodnih imen ter blizu 1180 krajevnih-naselbinskih imen. Avtor, ki je po svoji osnovni izobrazbi geograf in zgodovinar, po dejavnostni usmeritvi pa raziskovalec predvsem primorske kulturne pokrajine, je s tem svojim predloženim seznamom toponimov opravil nadvse dragoceno in občudovanja vredno delo.

Zbrani in urejeni toponimi niso samo osnovno študijsko gradivo za proučevanje kolonizacije, trebljenja in krčenja gozdov, nekdanje gospodarske rabe in pridelovalne usmerjenosti obravnavanih območij, temveč upravičeno vzpodbujajo k temeljitejšemu strokovnemu in znanstvenemu razmisleku tudi agrarne zgodovinarje, jezikoslovce, etnologe, gospodarstvenike in strokovnjake številnih drugih področij.

Iz recenzije dr. Milana Orožna Adamiča in Milana Natka

 

Izdajo monografije je finančno podprla: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije

Dodatne informacije

Teža 0,347 kg
Dimenzije 15,5 × 21,5 cm