Izhod iz enostavnega načina

Iztok Retar: KOMPETENCE ŠPORTNEGA MENEDŽERJA

Avtor / Author: Iztok Retar

Strani / Pages: 204

Leto / Published: 2015

Jezik / Language: slovenski

ISBN: 978-961-6964-35-7

16,31  (Brez DDV: 15,53 )

Šifra: 978-961-6964-35-7
Kategoriji: ,
Oznaki: ,

Opis

KOMPETENCE ŠPORTNEGA MENEDŽERJA

Avtor / Author: Iztok Retar 

Znanstvena monografija dr. Iztoka Retarja Kompetence športnega menedžerja ima tako znanstveno kot uporabno vrednost. Je izvirna in hkrati ponuja dober pregled aktualnega stanja. Z vpogledom naprej se avtor angažirano vključuje v razvoj slovenskega športnega menedžmenta, ki je utemeljen na strokovnih in etičnih postavkah.

Kompetence športnega menedžerja so glavni raziskovalni izziv, ki si ga je Retar zastavil, in zato je temu posvečenega tudi največ prostora. Poleg pregledne študije na polju kompetenc s splošnega in športnomenedžerskega stališča uporabi tudi kvantitativne in kvalitativne raziskovalne prijeme ter nas sooči z modelom strukture kompetenc slovenskih športnih menedžerjev.

Če splošno velja, da slovenski športniki presegajo pričakovane rezultate glede na okoliščine in zaostrenost mednarodne konkurence, lahko skupaj z Retarjem ugotovimo, da imamo na področju športnega menedžmenta še mnogo notranjih rezerv.

(Iz recenzije dr. Milana Hoste)

Delojemalci si v globalni tekmi želijo izboljšati svojo kompetentnost za opravljanje dela in posledično svojo zaposljivost, poklicni položaj, ekonomski in družbeni status. Delodajalci pa si želijo športne menedžerje, ki znajo pravilno napovedati tržne trende in se znajo s svojim delovnim timom prožno odzivati na spreminjajoče se zahteve, potrebe in pričakovanja kupcev.

Z avtorskim modelom ključnih kompetenc, ki so pomembne za učinkovitega športnega menedžerja, dr. Iztok Retar v znanstveni monografiji Kompetence športnega menedžerja ponuja možnost za njihovo strokovno in osebno rast, kar je poseben pomen in dodana vrednost monografije.

Avtor se angažira v razvoj slovenskega športnega menedžmenta, ki temelji na strokovnih in etičnih kompetencah. Kot ključni kompetenci, ki ju je potrebno razvijati za uspešen management, zagovarja ustvarjalnost in tehničnost. Monografija lahko prispeva k razvoju slovenskega managementa v športu tako na področju usposabljanja kot tudi izobraževanja, zato jo priporočam.

(Iz recenzije dr. Jakoba Bednarika)

 

Izdaja monografije je bila finančno podprta s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Slovenije.

Dodatne informacije

Teža 0,357 kg
Dimenzije 16,5 × 23,5 cm