Izhod iz enostavnega načina

Religijske spremembe na Slovenskem in v Jugoslaviji: verski prestopi in procesi ateizacije

Nazaj na vrhnjo stran: Podstrani projektov

Evidenčna številka ARRSN6-0173

Trajanje projekta: 1. 12. 2021–30. 11. 2024

Nosilec projekta: ZRS Koper, Inštitut za zgodovinske študije

Projekt obravnava religijsko transformacijo Slovenije in Jugoslavije v 20. stoletju, ki jo zaznamujejo različne oblike verskih dejavnosti, ki prečijo ustaljene norme, pravne okvirje in kulturna pričakovanja. To bo ena prvih raziskav v regiji, ki bo z analizo fenomena verskih prestopov raziskala širše religijske spremembe na Slovenskem oziroma v Jugoslaviji ter procese oblikovanja in preoblikovanja verskih manjšin. Interdisciplinarni projekt povezuje zgodovinske, antropološke in druge relacijske pristope, ter s transnacionalnimi raziskavami ponuja bolj niansirano razumevanje mehanizmov, ki vplivajo na religijske spremembe ter odnose med državo in religijskimi skupnostmi v slovenskem oziroma jugoslovanskem kontekstu. Položaj nekdanje Jugoslavije in ožje Slovenije je unikaten v Evropi za izvedbo takšne študije, saj jo zaznamujejo pogoste spremembe političnih režimov, nedavne izkušnje vojn in družbene napetosti, ki temeljijo na etničnih in religioznih osnovah, ki so jih notranje in zunanje migracije le še poglobile.

Projekt sestavljajo študije primera, ki obravnavajo različne oblike verskih prestopov: prestope iz koristi, ateizacijo, masovne konverzije, rekonverzije in prestope iz primarno verskega prepričanja. Arhivske raziskave bodo opravljene v Sloveniji in v tujini, vključno z novoodprtimi arhivskimi fondi.

Sodelavci in partnerji

Vodja projekta

Projektna skupina

Rezultati projekta

Vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS

Povezave