Izhod iz enostavnega načina

Publikacije v odprtem dostopu

Nazaj na vrhnjo stran: ANNALES ZRS, znanstvena založba ZRS Koper

Seznam prosto dostopnih gradiv:

TRŽAŠKI SLOVENCI. Zgodba nekoč največje slovenske urbane skupnosti

Tržaški Slovenci

Avtor: Milan Bufon
Zbirka: Razsežnosti slovenstva
Izdajatelji in založniki: Slovenska matica; Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS; Založništvo tržaškega tiska
Leto izida: 2023
https://doi.org/10.35469/978-961-7195-49-1
Licenca: CC BY-NC-ND 4.0

Slikovno gradivo v monografiji je avtorsko zaščiteno in je uporabljeno s soglasjem lastnikov avtorskih pravic izrecno samo v okviru monografije. Vsakršno kopiranje, navajanje, presnemavanje, posnemanje in razširjanje je prepovedano.

Knjiga je izšla s finančno podporo Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.

Publikacija v PDF obliki

FLAVOURS OF THE SEA. Old Istrian Cuisine

FLAVOURS OF THE SEA. Old Istrian Cuisine

Avtorica: Lucija Čok
Založnik: Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS
Leto izida: 2024
https://doi.org/10.35469/978-961-7195-48-4
Licenca: CC BY-NC-ND 4.0

Slikovno gradivo v monografiji je avtorsko zaščiteno in je uporabljeno s soglasjem lastnikov avtorskih pravic izrecno samo v okviru monografije. Vsakršno kopiranje, navajanje, presnemavanje, posnemanje in razširjanje je prepovedano.

Knjiga je izšla s finančno podporo Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.

Publikacija v PDF obliki

TEKSTUALNOST, TRANSCENDENCA, SKUPNOST. Izzivi postmoderne filozofije religije

TEKSTUALNOST, TRANSCENDENCA, SKUPNOST. Izzivi postmoderne filozofije religije

Avtor: Luka Trebežnik
Založnik: Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS
Leto izida: 2024
https://doi.org/10.35469/978-961-7195-50-7
Licenca: CC BY-NC-ND 4.0

Knjiga je izšla s finančno podporo Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.

Publikacija v PDF obliki

TOOLKIT FOR HANDLING AND ADMISSIBILITY OF ELECTRONIC EVIDENCE. Empowering Legal Practitioners to Critically Review E-Evidence from the Procedural Rights Perspective

Toolkit for handling and admissibility of electronic evidence

Authors: Benjamin Flander, Anže Erbežnik
Publisher: Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS / Science and Research Centre Koper, Annales ZRS
Year: 2024
https://doi.org/10.35469/978-961-7195-42-2
Licence: CC BY-NC-ND 4.0

This deliverable was funded by the European Union under Grant Agreement 101056685. The content of this report, including views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the European Commission can be held responsible for them.

Publikacija v PDF obliki

AN ANTHOLOGY OF CONTEMPORARY ECOTHEOLOGY, PHILOSOPHY AND ECO-JUSTICE PRACTICES: ECOTHEE Volume 7

An anthology of contemporary ecotheology, philosophy and eco-justice practices: ECOTHEE Volume 7

Edited by: Nadja Furlan Štante, Louk A. Andrianos and Tom Sverre Bredal-Tomren
Publisher/Izdajatelj: Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS / Science and Research Centre Koper, Annales ZRS
Year / Leto izida: 2023
https://doi.org/10.35469/978-961-7195-51-4
Licenca: CC BY-NC-ND 4.0

The publishing of this publication was financed by the Slovenian Research and Innovation Agency through the research programme P6-0434 Constructive Theology in the Age of Digital Culture and Anthropocene. /

Izdajo zbornika je omogočila Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije v okviru raziskovalnega programa P6-0434 Konstruktivna teologija v dobi digitalne kulture in antropocena.

Publikacija v PDF obliki