Izhod iz enostavnega načina

Publikacije

Nazaj na vrhnjo stran: ANNALES ZRS, znanstvena založba ZRS Koper

V okviru ANNALES ZRS, znanstvene založbe ZRS Koper izhajata dve znanstveni periodični publikaciji:

Elektronski verziji obeh revij sta nameščeni na spletni aplikaciji za elektronske revije Open Journal Systems.

Monografske publikacije izhajajo v zbirkah:

  • Knjižnica Annales Kinesiologiae,
  • Knjižnica Annales Ludus (v sodelovanju s Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem),
  • številne monografije pa tudi izven rednih knjižnih zbirk.

Poleg znanstvenih del ANNALES ZRS, znanstvena založba ZRS Koper izdaja tudi različne strokovne publikacije, kot so:

periodična publikacija Glasnik ZRS Koper,
strokovne monografije, večinoma vezane na izvajanje različnih (predvsem mednarodnih) projektov ter učbeniki, ki izhajajo v zbirkah Knjižnica Annales Manuel in Annales Ludus Manualis (v sodelovanju s Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem).