Izhod iz enostavnega načina

Recenzentski postopek

Nazaj na vrhnjo stran: ANNALES ZRS, znanstvena založba ZRS Koper

Znanstvene monografije

Ko založba prejme rokopis, ga urednik določenega področja (glej Uredniški svet Annales ZRS) oceni, ali izpolnjuje kriterije za oddajo. Če jih izpolnjuje, uredništvo izbere potencialne recenzente z raziskovalnega področja, ki bodo rokopis strokovno ocenili in podali priporočila. Avtor lahko predlaga do dva recenzenta, za katera bi želel, da recenzirata monografijo, in do dva recenzenta, za katera ne bi želel, da opravita recenzijo. Predlogi za uredništvo niso zavezujoči.

V skladu z razpisom Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) za znanstvene monografije uporabljamo odprti recenzentski postopek, saj morajo biti recenzenti s svojimi imeni objavljeni v znanstveni monografiji.

Pogoji za recenzenta znanstvene monografije so v skladu z razpisom ARIS za znanstvene monografije:

(1) Recenzent znanstvene monografije je lahko slovenski ali tuji državljan, ki ima doktorat znanosti v okviru vede prijavljene znanstvene monografije in ustrezen raziskovalni naziv (znanstveni sodelavec, višji znanstveni sodelavec ali znanstveni svetnik) ali habilitacijo v ustrezen naziv visokošolskih učiteljev (docent, izredni profesor ali redni profesor).

(2) Recenzent znanstvene monografije zagotovi, da je monografija oziroma kritična izdaja vira znanstveno delo. Za ta namen vsak izmed recenzentov izpolni in podpiše recenzentski obrazec.

(3) Recenzent znanstvene monografije ne sme biti v nasprotju interesov z avtorjem oziroma soavtorjem znanstvene monografije vsaj eno leto, preden je bila narejena recenzija.

(4) Znanstvena recenzija mora biti objavljena v znanstveni monografiji z imenom in priimkom recenzenta.

Vsi udeleženci v postopku – avtorji, uredniki in recenzenti – morajo upoštevati Izjavo o etiki in nepravilnostih pri objavljanju (Publication Ethics and Publication Malpractice Statement).

Znanstvene revije

Ko je članek predložen reviji, glavni urednik in/ali gostujoči urednik posamezne številke oceni, ali izpolnjuje merila za predložitev. Če jih izpolnjuje, uredništvo izbere potencialne recenzente s področja raziskav, ki bodo rokopis strokovno pregledali in podali priporočila.

Postopek strokovnega recenziranja v revijah je dvojno slepi, recenzenti ne poznajo imen avtorjev, avtorji pa ne vedo, kdo je recenziral njihov rokopis.

Vsi udeleženci v postopku – avtorji, uredniki in recenzenti – morajo upoštevati Izjavo o etiki in nepravilnostih pri objavljanju (Publication Ethics and Publication Malpractice Statement).

Založba za objavo obeh znanstvenih revij, Annales Kinesiologiae in Poligrafi, uporablja nadgrajeno spletno uredniško platformo OJS in zagotavlja registracijo trajnih digitalnih identifikatorjev (DOI) na ravni članka.

Več o uredniških postopkih revij:

Annales Kinesiologiae: https://ojs.zrs-kp.si/index.php/AK/about

Poligrafi: https://ojs.zrs-kp.si/index.php/poligrafi/about

Uredništva

Uredniški svet založbe ANNALES ZRS 

 • Dr Tilen Glavina, glavni urednik založbe,
 • Prof Dr Rado Pišot, glavni urednik revije Annales Kinesiologiae,
 • Prof Dr Lenart Škof, glavni urednik revije Poligrafi in področni urednik za filozofske in religijske študije,
 • Asst Prof Dr Helena Motoh, glavna urednica revije Poligrafi,
 • Asst Prof Dr Saša Pišot, glavna urednica knjižne zbirke Annales Kinesiologiae,
 • Prof Dr Vesna Mikolič, področna urednica za jezikoslovne in literarne študije ter glavna urednica knjižnih zbirk Pont in Razsežnosti slovenstva,
 • Prof Dr Mateja Sedmak, področna urednica za družboslovne študije,
 • Prof Dr Boštjan Šimunič, področni urednik za vede o življenju,
 • Dr Bojan Butinar, področni urednik za oljkarstvo,
 • Vida Rožac Darovec, področna urednica za zgodovinopisje,
 • Alenka Obid, glavna urednica Glasnika ZRS Koper in vodja založbe.

UREDNIŠTVO REVIJE POLIGRAFI

Glavna urednika: Helena Motoh (ZRS Koper), Lenart Škof (ZRS Koper)

Uredniški odbor: Nadja Furlan Štante (ZRS Koper), Miha Pintarič (Univ. of Ljubljana), Rok Svetlič (ZRS Koper), Igor Škamperle (Univ. of Ljubljana), Mojca Terčelj (Univ. of Primorska), Anja Zalta (Univ. of Ljubljana).

Mednarodni uredniški odbor: Tahir Abbas (Leiden University), Gorazd Andrejč (University of Groningen), Jadranka Rebeka Anić (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar), Purushottama Bilimoria (Graduate Theological Union), Martha Fredericks (Utrecht University), Carool Kersten (King’s College), David M. Kleinberg-Levin (Northwestern University), Esteban Krotz (UADY- Univesrsidad Autónoma de Yucartan, Unidad de Ciencias Sociales, Mexico), Ali Mostfa (Université catholique de Lyon), Jeffrey Robbins (Lebanon Valley College), Sashinungla (Jadavpur University), Clemens Sedmak (University of Notre Dame), Nicolas Standaert (KU Leuven), Klaus von Stosch (Universität Paderborn), Marko Uršič (University of Ljubljana), Noëlle Vahanian (Lebanon Valley College), Danial Yusof (International Institute of Islamic Thought and Civilization)

UREDNIŠTVO REVIJE ANNALES KINESIOLOGIAE

Glavni urednik: Prof. Rado Pišot (ZRS Koper)

Uredniki: Petra Dolenc (University of Primorska), Mitja Gerževič (Alma Mater Europaea – ECM), Mihaela Jurdana (University of Primorska), Uroš Marušič (Science and Research Centre Koper and Alma Mater Europaea – ECM, Maribor, Slovenia), Cecil J. W. Meulenberg (Science and Research Centre Koper), Nina Mohorko (University of Primorska), Armin Paravlić (University of Ljubljana; Science and Research Centre Koper), Saša Pišot (Science and Research Centre Koper), Matej Plevnik (University of Primorska), Boštjan Šimunič (Science and Research Centre Koper)

Mednarodni uredniški odbor: Guglielmo Antonutto (University of Udine, Department of Biomedical Sciences, Italy), Bojan Borštner (University of Maribor, Slovenia), Andrej Čretnik (University Medical Centre Maribor, Slovenia), Natale Gaspare De Santo (University of Campania, Luigi Vanvitelli, Naples, Italy), Nandu Goswami (Medical University of Graz, Otto Loewi Research Center, Austria), Jay R. Hoffman (The College of New Jersey, United States), Anita Hökelmann (Otto-von-Guericke University, Magdeburg), Aleš Holobar (University of Maribor, Slovenia), Peter Kokol (University of Maribor, Slovenia), Stefano Lazzer (University of Udine, Italy), Zlatko Matjačić (University Rehabilitation Institute – Soča, Slovenia), Zoran Milanović (University of Niš, Serbia), Ivana Milovanović (University of Novi Sad, Serbia), Jurij Planinšec (University of Maribor, Slovenia), Pietro Enrico di Prampero (University of Udine, Italy), Carlo Reggiani (University of Padova, Italy), Vesna Štemberger (University of Ljubljana, Slovenia), Matjaž Vogrin (University Medical Centre Maribor, Slovenia), Jernej Završnik (Medical Center Adolf Drolc Maribor, Slovenia), Milan Žvan (University of Ljubljana, Slovenia)