Izhod iz enostavnega načina

INNOCENT

Improving the application of the presumption of iNNOCEnce when applying elecTronic evidence

HORIZONT 2020. JUSTICE Project Grants 101056685

Obdobje trajanja projekta: 16. 5. 2022–15. 5. 2024

Vrednost projekta: 420.648,00 EUR

Sodelujoči inštitut: Pravni inštitut

Kontaktna oseba: dr. Rok Svetlič

Partnerske organizacije:

  • Pravo i Internet Foundation (Bolgarija) VODILNI PARTNER
  • Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, (Poljska)
  • Kuca Ljudskih Prava Zagreb Udruge (Hrvaška)
  • Bratislavsky Institut Pre Politicku Analyzu (Slovaška)
  • Ceeli Institut, OPS (Češka)

Opis: Projekt Izboljšanje aplikacije domneve nedolžnosti pri uporabi elektronskih dokazov (INNOCENT) se osredotoča na procesne pravice oseb, osumljenih ali obtoženih kaznivega dejanja, zlasti na njihovo pravico do domneve nedolžnosti, dokler se jim ne dokaže krivda, in na to, kako bi si to lahko razlagali v kontekstu elektronskih dokazov. INNOCENT cilja izključno na jurisdikcije srednje in vzhodne Evrope, da bi preslikal podobnosti, najboljše in najslabše prakse v regiji glede praktične uporabe domneve nedolžnosti. INNOCENT je nadalje namenjen krepitvi sodelovanja med sosednjimi jurisdikcijami v zvezi s stičiščem med domnevo nedolžnosti in elektronskimi dokazi

Spletna stran