Izhod iz enostavnega načina

Julij Titl: GEOGRAFSKA IMENA V SEVEROZAHODNI ISTRI

Avtor / Author: Julij Titl

Strani / Pages: 210

Leto / Published: 1998

ISBN: 978-961-6033-18-2

 

10,55  (Brez DDV: 10,05 )

Šifra: 978-961-6033-18-2
Kategorije: , , ,
Oznake: , ,

Opis

GEOGRAFSKA IMENA V SEVEROZAHODNI ISTRI

Avtor / Author: Julij Titl

Avtor se je v svoji najnovejši študiji lotil izredno zanimive in zahtevne problematike, ki doslej v slovenski geografiji ni bila deležna podrobnejše in sistematične proučitve. V vsebinskem sklopu zemljepisnih imen so namreč zajete prenekatere pokrajinske značilnosti in pretekle človekove dejavnosti kakor tudi celosten človekov odnos do okolja, v katerem živi in dela. Poleg tega nam mnoga zemljepisna imena razkrivajo človekovo pojmovanje, razumevanje in vrednotenje naravnih pojavov in zakonitosti pri nastajanju in preoblikovanju tistega dela zemeljskega površja, ki ga je domačin obvladoval s svojim primarnim proizvodnim sistemom. V bogastvu zemljepisnih imen, s katerimi so prepredena in posejana kmetijska zemljišča, gozdne in druge površine, se kažejo razlike v kvaliteti in pridelovalnem donosu posameznih predelov zemljišča. Podoba je, da je človek, ko je živel s pokrajino in je bila njegova eksistenca neposredno odvisna od darov zemlje, zelo nadrobno poznal značilnosti svojega območja in kakovostne razločke med posameznimi predeli.

Ne samo ledinska imena, ki so le ena izmed mnogih značilnosti kulturne pokrajine, temveč še vsa preostala zemljepisna imena (toponimi, hidronimi, naselja itd.) dajejo našim pokrajinam, ki so se razvijale in oblikovale na stičišču treh največjih in najmočnejših evropskih jezikovnih in kulturnih skupin, svojstven pečat. V ohranjenih, iz generacije v generacijo podedovanih zemljepisnih imenih odsevajo najraznovrstnejši kulturni vplivi, ki so posledica prebivalstvenih selitev, načinov pridobivanja (kultiviranja) in obdelovanja zemlje, uvajanja in opuščanja posameznih kmetijskih kultur, pašništva in tranzimanse, prometnih tokov itd.

Skratka, v Titlovi študiji obravnavana imena so bogata zakladnica, v kateri je shranjena narodova preteklost in njegova duhovno-kulturna, gospodarska in civilizacijska raven.

Iz recenzije dr. Milana Orožna Adamiča in Milana Natka

 

Izdajo monografije je finančno podprla: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Mestna občina Koper

Dodatne informacije

Teža 0,242 kg
Dimenzije 15,5 × 21,5 cm