Izhod iz enostavnega načina

PITCH

Model for gender-sensitive intergration strategies based on Personalised, partIcipaTory, loCal, and multi-stakeHolder approaches — PITCH’ (‘action’)

Evropska komisija: AMIF Action Grant

Št. pogodbe: 101038534

Trajanje projekta: 1. 1. 2022–31. 12. 2024

Nosilec projekta na ZRS Koper: dr. Mateja Sedmak

Sodelujoči inštitut ZRS KoperInštitut za družboslovne študije

Partnerske organizacije:

 • CESIE (Italija) – vodilni partner
 • Comune di Palermo (Italija)
 • SYMPLEXIS (Grčija)
 • Dimos Neapoles – Sukeon (Grčija)
 • Znanstveno-raziskovalno središče Koper (Slovenija)
 • Mestna občina Koper (Slovenija)
 • International Consulting and Mobility Agency SRL (Španija)
 • Ayuntamiento de Sevilla (Španija)
 • CSI Center for Social Innovation LTD (Ciper)
 • Municipality of Ipsonas (Ciper)
 • VSI Diversity Development Group (Litva)
 • SWIDEAS AB (Švedska)
 • Zwiek Mias Baltyckich Stowarzenie (Poljska)

PITCH je 36-mesečni projekt, katerega cilj je vzpostavitev skupne evropske podlage za podporo oblikovanju in izvajanju lokalnih integracijskih strategij, namenjenih migrantkam, ki temelji na personaliziranem, participativnem pristopu in pristopu več deležnikov. Projekt bo to storil s sooblikovanjem modela, njegovim prevajanjem v 7 lokalnih strategij in pilotnim testiranjem z migrantkami v Italiji, Grčiji, Sloveniji, Španiji, Cipru, Litvi in ​​na Švedskem.

Spletna stran