Izhod iz enostavnega načina

EWAS

EWAS Empowering Women in Alpine Skiing

Evropska komisija: ERASMUS-SPORT-2022-SCP

Št. pogodbe: 101089587

Trajanje projekta: 1. 4. 2023–31. 3. 2025

Nosilec projekta na ZRS Koperdr. Saša Pišot

Sodelujoči inštitut ZRS KoperInštitut za kineziološke raziskave

Partnerske organizacije:

  • Universita degli studi di Roma tor Vergata, Italija (vodilni partner)
  • Amateur Ski Club Ladinia-Alta Badia, Italija
  • Snowsports Association of Ireland, Irska
  • Danmarks Skiforbund, International Winter Sports Project, Danska
  • A.I. Vicenza Asd, Italija
  • Regents of the University of Colorado, ZDA
  • Federation Royale Belge De Ski Vzw, Belgija

Glavni cilj projekta EWAS je prispevati k vključevanju in raznolikosti, zlasti v zmanjševanju neenakosti spolov. Z dodatnim izobraževanjem in razvojem veščin se bodo z bolj kakovostnim trenerskim delom povečale tudi možnosti za zaposljivost žensk v alpskem smučanju. Primarne ciljne skupine EWAS projekta so zato ženske; trenerke, vodilno in administrativno osebje ter tekmovalke v alpskem smučanju.

Spletna stran