Izhod iz enostavnega načina

CrossTerm

Crossborder standardization of institutional terminology

Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027 ITA-SI00600194

Obdobje trajanja projekta: 15. 4. 2024 – 14. 4. 2026

Koordinator projekta na ZRS Koper: dr. Vesna Mikolič

Vrednost projekta: 594.887,76 EUR

Sodelujoči inštitut: Inštitut za jezikoslovne študije

Partnerske organizacije:

  • Slovenski raziskovalni inštitut – SLORI, Italija (VODILNI PARTNER)
  • Avtonomna dežela Furlanija – Julijska krajina, Italija
  • Obalna samoupravna skupnost italijanske Narodnosti / Comunità autogestita costiera della nazionalità italiana, Slovenija
  • Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane (Deželna agencija za furlanski jezik), Italija
  • Univerza v Ljubljani (Fakulteta za računalništvo in informatiko), Slovenija

Opis:

Cilj projekta CrossTerm je izboljšati kakovost in učinkovitost jezikovnih storitev v javni upravi z oblikovanjem skupnih strategij, modelov in orodij za standardizacijo pravno-upravne terminologije v jezikih programskega območja ter s tem spodbujati njihovo doslednejšo in učinkovitejšo uporabo. S pripravo skupnega strateškega dokumenta bo zagotovljena uporaba metodologij in rezultatov projekta tudi na dolgi rok.