Izhod iz enostavnega načina

RethinkBlue

Naslov projekta: Rethinking the Blue Economy: Socio-Ecological Impacts and Opportunities -RethinkBlue

Evropska komisija: COST

Št. pogodbe: AGA-CA22122-1-16563

Trajanje projekta: 30. 10. 2023 — 29. 10. 2027

Nosilec projekta na ZRS Koper: dr. Jerneja Penca

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Mediteranski inštitut za okoljske študije

Partnerske organizacije:

  • Sveučilište u Zadru, Hrvaška

COST Action RethinkBlue se osredotoča na modro gospodarstvo in z njim povezane politike, ki vplivajo na družbe v Evropi.

Glavni cilj projekta je ponovno ovrednotiti koncept modrega gospodarstva skozi dva ključna vidika. Prvič, z oceno vpliva, ki jo ima na obalne skupnosti, ter drugič, z raziskovanjem priložnosti za inovacije ter potencialne sinergije med že uveljavljenimi in nastajajočimi dejavnostmi na morju.

Vodilna raziskovalna vprašanja so:
1. Kako se razvoj modrega gospodarstva odraža na blaginji ljudi, družbeni enakosti, ter na ekonomski in okoljskoi trajnosti obalnih skupnosti?
2. Kakšne so potencialne priložnosti za inovacije in sinergije med sektorji?

Projekt se osredotoča na pet ključnih tem:
1. Razvoj pomorskih poklicev,
2. Zagotavljanje prehranske varnosti in spodbujanje trajnostne modre potrošnje,
3. Pristaniška mesta in obalne skupnosti,
4. Upravljanje ribištva ter nastajajoče dejavnosti,
5. Vpliv podnebnih sprememb in naravnih nesreč.
Za spodbujanje izmenjave znanja in izboljšanje kapacitet raziskovalcev ter deležnikov modrega gospodarstva bo izvedena vrsta aktivnosti, vključno s srečanji, raziskovalnimi delavnicami, spletnimi seminarji, šolami za usposabljanje in konferencami.