Izhod iz enostavnega načina

Waste4Soil

Preoblikovanje odpadne hrane v trajnostne izboljševalce tal za boljše zdravje tal in izboljšane prehranskih sisteme

HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-02 101112708

Obdobje trajanja projekta: 1. 6. 2023–1. 6. 2027

Koordinator projekta na ZRS Koper: dr. Maja Podgornik

Vrednost projekta: 6.999.461,25 EUR

Sodelujoči inštitut: Inštitut za oljkarstvo

Partnerske organizacije: sestavlja 27 partnerjev in 1 pridruženi partner, ki tvorijo transdisciplinarno partnerstvo v 10 evropskih državah.

Opis

V okviru projekta Waste4Soil je predviden razvoj 10 tehnoloških in metodoloških rešitev za recikliranje ostankov predelave hrane iz prehrambne industrije v lokalne, biološko osnovane krožne izboljševalce tal. Projekt se osredotoča na ovrednotenje in izboljšanje učinkovitosti obstoječih poti upravljanja prehrambnih odpadkov v sredstva za izboljšanje tal ter na razvoj primernih metod za njihovo ustrezno uporabo.