Izhod iz enostavnega načina

PITCH

Model for gender-sensitive intergration strategies based on Personalised, partIcipaTory, loCal, and multi-stakeHolder approaches

AMIF Action Grant – 101038534

Obdobje trajanja projekta: 1. 1. 2022–31. 12. 2024

Vrednost projekta: 1.488.467,37 EUR

Sodelujoči inštitut: Inštitut za družboslovne študije

Kontaktna oseba: dr. Mateja Sedmak

Partnerske organizacije:

 • CESIE (Italija) VODILNI PARTNER
 • Comune di Palermo (Italija)
 • SYMPLEXIS (Grčija)
 • Dimos Neapoles – Sukeon (Grčija)
 • Mestna občina Koper (Slovenija)
 • International Consulting and Mobility Agency SRL (Španija)
 • Ayuntamiento de Sevilla (Španija)
 • CSI Center for Social Innovation LTD (Ciper)
 • Municipality of Ipsonas (Ciper)
 • VSI Diversity Development Group (Litva)
 • SWIDEAS AB (Švedska)
 • Zwiek Mias Baltyckich Stowarzenie (Poljska)

Opis:

PITCH je 36-mesečni projekt, katerega cilj je vzpostavitev skupne evropske podlage za podporo oblikovanju in izvajanju lokalnih integracijskih strategij, namenjenih migrantkam, ki temelji na personaliziranem, participativnem pristopu in pristopu več deležnikov. Projekt bo to storil s sooblikovanjem modela, njegovim prevajanjem v 7 lokalnih strategij in pilotnim testiranjem z migrantkami v Italiji, Grčiji, Sloveniji, Španiji, Cipru, Litvi in ​​na Švedskem.

Spletna stran