Izhod iz enostavnega načina

Boštjan Kerbler: DEJAVNIKI NASLEDSTVA NA HRIBOVSKIH KMETIJAH V SLOVENIJI

Avtor / Author: Boštjan Kerbler

Strani / Pages: 396

Leto / Published: 2008

ISBN: 978-961-6732-04-8

 

18,22  (Brez DDV: 17,35 )

Šifra: 978-961-6732-04-8
Kategorije: , ,
Oznaka:

Opis

DEJAVNIKI NASLEDSTVA NA HRIBOVSKIH KMETIJAH V SLOVENIJI

Avtor / Author: Boštjan Kerbler

O problematiki, ki jo obravnava pričujoča monografija, v slovenski geografiji še ni bila opravljena poglobljena raziskava. Monografija kot ključno metodo raziskovanja v slovenski socialni geografiji inovativno prvič uporabi verjetnostne modele oz. modele diskretne izbire, kar je glede na ugotovitve brez dvoma ključni metodološki rezultat.

Rezultati so pokazali, da na stanja in odločitve glede nasledstva na hribovskih kmetijah vplivajo skoraj vsi predvideni dejavniki socialno-geografske strukture, zanemarljiv je le vpliv tehnične strukture. Izpostavimo tudi ugotovitve, da je za nasledstvo izredno pomemben dejavnik subjektivno mnenje oz. percepcija gospodarjev. Dejavniki, ki zadržujejo mlade v kmetijstvu, so v veliki meri emocionalni, glavni pa je primerna višina dohodka.

Razvojno strateško pomembna je ugotovitev avtorja o verjetnosti, da bo več kot petina vseh kmetijskih zemljišč ostala neobdelana, proces deagrarizacije pa naj bi po napovedi zajel kar tretjino prebivalcev, ki živijo na kmetijah alpskega in predalpskega sveta Slovenije. Monografija torej o prihodnosti družinskih hribovskih kmetij prinaša nova ugotovitve, ki lahko pomembno vplivajo na izbor primernih vzvodov podeželske regionalne politike za ohranjanje kulturne pokrajine in poselitve hribovitega sveta Slovenije.

Iz recenzije dr. Dušana Pluta

 

Izdajo monografije je finančno podprla: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Dodatne informacije

Teža 0,658 kg
Dimenzije 17 × 24 cm
ISBN 978-961-6732-04-8
Število strani 396