Izhod iz enostavnega načina

Waste4Soil

Waste4Soil – Preoblikovanje odpadne hrane v trajnostne izboljševalce tal za boljše zdravje tal in izboljšane prehranskih sisteme

Evropska komisija: HORIZON-MISS-2022-SOIL-01

Št. pogodbe: 101112708

Trajanje projekta: 1. 6. 2023–1. 6. 2027

Nosilka projekta na ZRS Koper: dr. Maja Podgornik

Sodelujoči inštituti ZRS KoperInštitut za oljkarstvo

Konzorciji projekta Waste4Soil sestavlja 27 partnerjev in 1 pridruženi partner, ki tvorijo transdisciplinarno partnerstvo v 10 evropskih državah.

V okviru projekta Waste4Soil je predviden razvoj 10 tehnoloških in metodoloških rešitev za recikliranje ostankov predelave hrane iz prehrambne industrije v lokalne, biološko osnovane krožne izboljševalce tal. Projekt se osredotoča na ovrednotenje in izboljšanje učinkovitosti obstoječih poti upravljanja prehrambnih odpadkov v sredstva za izboljšanje tal ter na razvoj primernih metod za njihovo ustrezno uporabo.