Izhod iz enostavnega načina

RecapMCV

RecapMCV – Rekapitalizacija MerlinCV – Inovativna doživetja čezmejne naravne in kulturne dediščine

Evropska komisija: Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027

Št. pogodbe: 101120150

Trajanje projekta: 1. 7. 2023–30. 6. 2025

Nosilec projekta na ZRS Koperdr. Tilen Glavina

Sodelujoči inštitut ZRS KoperInštitut za zgodovinske študije

Partnerske organizacije:

  • Občina Tolmin, Slovenija
  • Venetian Cluster srl, Italija
  • INFORMEST – Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale, Italija

Čezmejni projekt RecapMCV bo prispeval k večji prepoznavnosti čezmejne turistične regije z valorizacijo, nadgradnjo in promocijo digitalnih produktov in njihovih učinkov, razvitih v projektu MerlinCV, ki so nastali na podlagi valorizacije neizkoriščenih potencialov kulturne in naravne dediščine ter gastronomije.

Spletna stran