Izhod iz enostavnega načina

POSEIDONE

POSEIDONE – Promocija zelene in modre infrastrukture za nov okoljski razvoj

Evropska komisija: Program sodelovanja Interreg VI-A Italija-Slovenija

Št. pogodbe: ITA-SI0400091

Trajanje projekta: 1. 1. 2023–1. 1. 2026

Nosilka projekta na ZRS Koper: dr. Liliana Vižintin

Sodelujoča inštituta ZRS KoperInštitut za oljkarstvo in Mediteranski inštitut za okoljske študije

Partnerske organizacije:

 • VeGAL – GAL Venezia Orientale (vodilni partner)
 • Regione del Veneto
 • Consorzio di Bonifica Veneto Orientale
 • CORILA – Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia
 • Comune di Staranzano – Organo Gestore Riserva Naturale Foce Isonzo
 • Fondazione WWF Italia
 • Regionalni razvojni center Koper
 • Javni zavod Krajinski park Strunjan
 • DOPPS – Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
 • Občina Ankaran – comune Ancarano
 • ZRS – Znanstveno-raziskovalno središče Koper
 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica.

Projekt POSEIDONE je namenjen funkcionalnemu območju Severnega Jadrana , ki se razteza od mesta Chioggia do slovenske obale. Projekt bo prispeval k trajnostnemu razvoju območja v čezmejnem in makroregionalnem obsegu ter spodbujal varstvo biotske raznovrstnosti na naravnih in zavarovanih območjih. Glavni rezultati projekta bodo izboljšanje biotske raznovrstnosti v obalnem območju severnega Jadrana z vzpostavitvijo in varstvom zelene ter modre infrastrukture, vzpostavitev orodij za načrtovanje trajnostnega turizma, dejavnosti za promocijo, izboljšanje poznavanja in valorizacijo območij ter varstvo naravne in kmetijske krajine.

Spletna stran

e-brošura