Izhod iz enostavnega načina

INNOCENT

Improving the application of the presumption of iNNOCEnce when applying elecTronic evidence (INNOCENT)

Evropska komisija: HORIZONT 2020. JUSTICE Project Grants

Št. pogodbe: 101056685

Trajanje projekta: 16. 5. 2022–15. 5. 2024

Nosilec projekta na ZRS Koper: dr. Rok Svetlič

Sodelujoči inštitut ZRS KoperPravni inštitut

Partnerske organizacije:

  • Pravo i Internet Foundation (Bolgarija) – vodilni partner
  • Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, (Poljska)
  • Kuca Ljudskih Prava Zagreb Udruge (Hrvaška)
  • Bratislavsky Institut Pre Politicku Analyzu (Slovaška)
  • Ceeli Institut, OPS (Češka)
  • Znanstveno-raziskovalno središče Koper (Slovenija)

Projekt Izboljšanje aplikacije domneve nedolžnosti pri uporabi elektronskih dokazov (INNOCENT) se osredotoča na procesne pravice oseb, osumljenih ali obtoženih kaznivega dejanja, zlasti na njihovo pravico do domneve nedolžnosti, dokler se jim ne dokaže krivda, in na to, kako bi si to lahko razlagali v kontekstu elektronskih dokazov. INNOCENT cilja izključno na jurisdikcije srednje in vzhodne Evrope, da bi preslikal podobnosti, najboljše in najslabše prakse v regiji glede praktične uporabe domneve nedolžnosti. INNOCENT je nadalje namenjen krepitvi sodelovanja med sosednjimi jurisdikcijami v zvezi s stičiščem med domnevo nedolžnosti in elektronskimi dokazi.

Spletna stran