Izhod iz enostavnega načina

Preostali projekti, ki jih ni na seznamu se nahajajo v arhivu projektov.

SPOZNAJ logotip

SPOZNAJ

Prilagoditve JRO za delovanje po načelih odprte znanosti bodo najpomembnejši cilj projekta. Rezultati bodo omogočili izpolnjevanje določil zakonodaje, vplivali pa bodo tudi na izboljšanje izrabe institucionalnih in nacionalnih raziskovalnih infrastruktur. Pomembno izhodišče projekta bo neposredna primerjava z referenčnimi kontaktnimi točkami v drugih uspešnih in že uvedenih sistemih odprte znanosti. Rezultati projekta kot podporni mehanizmi za prilagoditev po načelih odprte znanosti bodo ozaveščanje različnih javnosti, splošna in specializirana izobraževanja in usposabljanja, primeri poslovnih/organizacijskih modelov delovanja po načelih odprte znanosti, definiranje profilov podpornih strokovnjakov v življenjskem ciklu raziskovanja po načelih odprte znanosti, institucionalni načrti implementacije in pilotne uvedbe rezultatov projekta.

KRPAN

Namen projekta je okrepiti raziskovalno podporo, povečati kadrovske kapacitete v projektnih pisarnah partnerjev, izboljšati znanja in kompetence za pisanje prijav na konkurenčne razpise evropskih centraliziranih programov ter poiskati dodatne priložnosti za interdisciplinarno in medsektorsko povezovanje raziskovalcev na partnerskih organizacijah.

AIRFarming

Projekt AIRFarming bo razvil sklop rešitev za kmetijstvo, ki bodo v osnovi izvedene iz zraka in ne iz tal kot pri običajni kmetijski praksi. S tem odpiramo nov segment kmetijske prakse, ki je bolj energijsko učinkovita, občutno zmanjša porabo surovin v kmetijstvu in omogoča izvajanje opravil, ki jih z nobeno drugo tehnologijo iz tal ne moremo opraviti.