Izhod iz enostavnega načina

ScreenFood

Metrology for food safety in the circular economy: targeted and screening methods for contaminants in food and recycled packaging

Industry (2023) 23IND13

Obdobje trajanja projekta: 1. 6. 2024–31. 05. 2027

Koordinator projekta na ZRS Koper: dr.Erika Bešter

Vrednost projekta: 2.311.500,00 EUR

Sodelujoči inštitut: Inštitut za oljkarstvo

Partnerske organizacije:

Sestavlja 23 partnerjev in 5 pridruženih partnerjev, ki tvorijo transdisciplinarno partnerstvo v 14. različnih državah.

Opis:

Da bi zagotovili visoko raven varnosti hrane v celotni proizvodnji in distribuciji, je ključno izboljšati in uskladiti analitične tehnike za kvantifikacijo kontaminantov. To predstavlja osnovo za zanesljive podatke o skladnosti živil s predpisi ter za reševanje sporov in minimiziranje finančnih izgub v živilski industriji. Projekt bo razvil referenčne metode in referenčne materiale za kvantifikacijo kontaminantov v hrani in živilski embalaži, s posebnim poudarkom na recikliranih materialih. Ta meroslovna orodja bodo industriji pomagala pri zagotavljanju dostave varne hrane in trajnostne embalaže ob upoštevanju regulativnih zahtev.