Izhod iz enostavnega načina

4PETHABECO


Krepitev sodelovanja za reševanje družbeno-okoljskih izzivov EUSAIR paradne pobude PET HAB ECO

Interreg IPA ADRION 2021-2027 IPA-ADRION00367

Obdobje trajanja projekta: 36 mesecev

Koordinator projekta na ZRS Koper: dr. Liliana Vižintin

Vrednost projekta:

Sodelujoči inštitut: Mediteranski inštitut za okoljske študije

Partnerske organizacije:

  • Università degli Studi di Udine, Italija
  • Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
  • OIKON d.o.o. – Institut za primijenjenu ekologiju, Hrvaška
  • ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, ARCTUROS – Civil Society for the Protection and Management of Wildlife and the Natural Environment, Grčija
  • Venetian Cluster, Italija
  • Centar za zaštitu i proučavanje ptica, Črna Gora
  • Igea MAK d.o.o., Severna Makedonija
  • Qendra “Për R.M.M.N. në Shqipëri”, Protection and Preservation of Natural Environment in Albania, Albanija
  • Lovska zveza Slovenije

Opis

Projekt 4PETHABECO je namenjen ohranjanju populacij velikih zveri s preizkušanjem inovativnih rešitev za njihovo varovanje in obnovo njihovih habitatov, še posebej preko krepitve zelene infrastrukture, zmanjševanja konfliktov pri sobivanju ter izboljšanja povezljivosti. Specifični cilji projekta 4PETHABECO so: krepitev sodelovanja med deležniki znotraj jadransko-jonskega območja za spodbujanje sinergij in usklajevanje postopkov spremljanja populacij velikih zveri, povečanje preglednosti pri pridobivanju in interpretaciji podatkov o populacijah, izboljšanje stanja glede konfliktov, povezanih s sobivanjem človeka in populacij velikih zveri, s krepitvijo sodelovanja pri inovativnem soupravljanju habitatov in populacij, ustvarjanje baze znanja in interaktivne platforme jadransko-jonskega območja za reševanje konfliktov sobivanja, izboljšanje razumevanja kulturne, družbene in okoljske raznolikosti prostora. Dolgoročni učinki projekta za ohranjanje velikih zveri in izboljšanje njihove odpornosti se bodo zagotovili preko soustvarjanja skupnih strategij in akcijskih načrtov jadransko-jonskega območja za skupno upravljanje populacij velikih zveri, varovanje in povečanje njihovih kopenskih habitatov in povezljivosti le-teh, kar bo omogočalo tudi udejanjanje strateških ciljev EUSAIR čezmejne paradne pobude PET HAB ECO.