Izhod iz enostavnega načina

KAŠTellieri

LAŠTellieri-logo-colour

Trajnostna kulturno-turistična destinacija Čezmejna Dežela prazgodovinskih gradišč – kaštelirjev Zgornjega Jadrana

Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027 ITA-SI0600226

Obdobje trajanja projekta: 22. 4. 2024 – 21. 10. 2026

Koordinator projekta na ZRS Koper: dr. Tilen Glavina

Vrednost projekta: 1.364.133,46 EUR

Sodelujoči inštitut: Inštitut za zgodovinske študije

Partnerske organizacije:

  • Mestna občina Koper, Slovenija (VODILNI PARTNER)
  • Javni zavod Miren Kras, Slovenija
  • Venetian Cluster, Italija
  • Comune di San Dorligo della Valle – Občina Dolina, Italija
  • Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Italija

Opis:

Cilj projekta KAŠTellieri je ohraniti, ovrednotiti in zaščititi kulturno dediščino gradišč-kaštelirjev v okviru trajnostne kulturno-turistične destinacije Čezmejna Dežela prazgodovinskih gradišč – kaštelirjev Zgornjega Jadrana ter oživiti, promovirati in interpretirati izbrana gradišča skozi inovativne in trajnostno naravnane produkte čezmejnega turizma, s poudarkom na digitalizaciji, socialnem vključevanju in zelenem prehodu.