Izhod iz enostavnega načina

BioTech2Agri

BioTech2Agri logotip barvno

Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027 ITA-SI0600180

Obdobje trajanja projekta: 15. 4. 2024 – 14. 4. 2026

Koordinator projekta na ZRS Koper: dr. Maja Podgornik

Vrednost projekta: 886.560,89 EUR

Sodelujoči inštitut: Inštitut za oljkarstvo

Partnerske organizacije:

  • Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina, Slovenija (VODILNI PARTNER)
  • Venetian Cluster, Italija
  • Fondazione agrifood & Bioeconomy FGV, Italija
  • INFORMEST – Centro di Servizio e Documentazione per la Cooperazione Economica e Internazionale, Italija
  • Primorski tehnološki park d.o.o., Slovenija

Opis:

Cilj projekta BioTech2Agri je povečati stopnjo inovativnosti v agroživilskem sektorju s prenosom že obstoječega biološkega tehnološkega potenciala ter spodbujanje in dvig kakovosti vrednostnih verig biotehnologije na čezmejnem območju. Projekt spodbuja izmenjavo strokovnega znanja, izkušenj in dobrih praks, mreženje in sodelovanje med deležniki iz akademske sfere, industrije, javnega in zasebnega sektorja ter izboljšavo politik z namenom povečanja in krepitve konkurenčnosti in gospodarske rasti čezmejnega področja.