Izhod iz enostavnega načina

HUMAN

Digital Hate Interrupter Activism to combat structural racism promoting inter-community cooperation through digital technologies

CERV-2023-EQUAL 101144478

Obdobje trajanja projekta: 1. 4. 2024–31. 03. 2026

Koordinator projekta na ZRS Koper: dr. Blaž Lenarčič

Vrednost projekta: 635.261,00 EUR

Sodelujoči inštitut: Inštitut za družboslovne študije

Partnerske organizacije:

  • Rinova Malaga SL, Španija (VODILNI PARTNER)
  • Stiftelsen Kursverksamheten Vid U-A Universitet, Švedska
  • CSI Center for Social Innovation LTD, Ciper
  • Universidade NOVA de Lisboa, Portugalska
  • Associazione Culturale MuLab, Italija
  • European Antibullying Network, Belgija
  • Dypall Network: Associação Para O Desenvolvimento da Participação Cidadã, Portugalska

Opis:

Aktivnosti projekta HUMAN so namenjene preprečevanju sovražnega govora usmerjenega proti diasporam v partnerskih državah. Projektne aktivnosti temeljijo na izobraževanju in digitalnih praksah, ki spodbujajo  medskupnostni aktivizem in spremembe v odnosih in vedenju mladih.