Izhod iz enostavnega načina

EXPECT_Art

EXPECT_Art Logo colour

Exploring and Educating Cultural Literacy Throught Art

HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-01 101132662

Obdobje trajanja projekta: 1. 1. 2024–31. 12. 2026

Koordinator projekta na ZRS Koper: dr. Maja Zadel

Vrednost projekta: 2.998.300,00 EUR

Sodelujoči inštitut: Inštitut za družboslovne študije

Partnerske organizacije:

  • Syddansk Universitet, Danska (VODILNI PARTNER)
  • Universitat De Barcelona, Španija
  • Rheinland-Pfalzische Technische Universitat, Nemčija
  • Tarsadalomtudomanyi Kutatokozpont – Centre For Social Sciences, Madžarska
  • Kulturprinsen Udviklingscenter Forborne – Og Ungekultur, Danska
  • Društvo Za Razvoj Kreativnosti In Potencialov Portret, Socialno Podjetje, Slovenija
  • Experimentem Amb L‘Art, Španija
  • Kinemathek Karlsruhe E. V., Nemčija
  • Uniwersytet Wroclawski, Poljska
  • Insite Drama Oktatasi, Kulturalis Es Szolgaltato Nonprofit Korlatolt Felelossegu Tarsasag, Madžarska

Opis:

Namen projekta EXPECT_art je prepoznati trenutne ovire in potenciale za spodbujanje kritične kulturne pismenosti s pomočjo umetnostne vzgoje, izobraževanja skozi umetnost in uporabe umetnosti v izobraževanju znotraj in med različnimi izobraževalnimi konteksti v Evropi ter ustvariti in aktivirati znanje o tem, kako okrepiti kritično kulturno pismenost in razumevanje med evropskimi državljani.