Izhod iz enostavnega načina

ECO2SMART

Spodbujanje aktivne ozaveščenosti državljanov za krepitev odpornosti, na ekosistemih temelječega prilagajanja in preprečevanja tveganja nesreč

Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027 ITA-SI0100053

Obdobje trajanja projekta: 1. 9. 2023–31. 8. 2025

Koordinator projekta na ZRS Koper: dr. Liliana Vižintin

Vrednost projekta: 564.733,80 EUR

Sodelujoči inštitut: Mediteranski inštitut za okoljske študije

Partnerske organizacije:

  • Mestna občina Koper, Slovenija (VODILNI PARTNER)
  • Municipality of Monfalcone, Italija
  • University of Padova, Italija
  • Shoreline Soc Coop, Italija
  • Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, Italija

Opis:

Projekt ECO2SMART je eden od kapitalizacijskih projektov v okviru Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija. Projekt spodbuja aktivno ozaveščenost državljanov glede zmanjševanja vpliva podnebnih sprememb in tveganj naravnih nesreč z uporabo ekosistemskih rešitev. Na osnovi tega ima cilj krepiti odpornost obalnih območij, vključenih v projekt. Projekt ECO2SMART temelji na znanju, ki so ga projektni partnerji razvili v sklopu projekta ECO-SMART (Interreg V-A Italija-Slovenija 2014–2020) in bo kapitaliziran znotraj nadgrajenega projekta ECO2SMART.

Spletna stran projekta

e-brošura