Izhod iz enostavnega načina

RecapMCV

Rekapitalizacija MerlinCV – Inovativna doživetja čezmejne naravne in kulturne dediščine

Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027 ITA-SI101120150

Obdobje trajanja projekta: 1. 7. 2023–30. 6. 2025

Koordinator projekta na ZRS Koper: dr. Tilen Glavina

Vrednost projekta: 749.373,20 EUR

Sodelujoči inštitut: Inštitut za zgodovinske študije (VODILNI PARTNER)

Partnerske organizacije:

  • Občina Tolmin, Slovenija
  • Venetian Cluster srl, Italija
  • INFORMEST – Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale, Italija

Opis: Čezmejni projekt RecapMCV bo prispeval k večji prepoznavnosti čezmejne turistične regije z valorizacijo, nadgradnjo in promocijo digitalnih produktov in njihovih učinkov, razvitih v projektu MerlinCV, ki so nastali na podlagi valorizacije neizkoriščenih potencialov kulturne in naravne dediščine ter gastronomije

Spletna stran