Izhod iz enostavnega načina

X-BRAIN.net 

X-BRAIN.net

Mreža čezmejnega sodelovanja rehabilitacije bolnikov po možganski kapi z uporabo inovativnih tehnologij

Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027 ITA-SI0100054

Obdobje trajanja projekta: 1. 6. 2023–31. 5. 2025

Koordinator projekta na ZRS Koper: dr. Rado Pišot

Vrednost projekta: 749.940,53 EUR

Sodelujoči inštitut: Inštitut za kineziološke raziskave

Partnerske organizacije:

  • Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute, Italija (VODILNI PARTNER)
  • University Health Authority Giuliano Isontina, Italija
  • Splošna bolnišnica Izola, Slovenija

Opis:

Projekt X-BRAIN.net se ukvarja z izzivom na področju zdravja, ki se nanaša na razvoj in izboljšanje kapacitet za raziskave in inovacije ter uvedbo novih tehnologij v bolnišnicah na programskem območju. Po možganski kapi zavzamejo bolniki 15 % zdravstvenih kapacitet zato je začetek rehabilitacije po možganski kapi čim prej ključnega pomena. Poleg tega je dvojezičnost pomemben dejavnik, zato je čezmejno sodelovanje med ustanovami nujno za zagotavljanje kakovostne zdravstvene oskrbe na dvojezičnem območju.

Spletna stran