Izhod iz enostavnega načina

FATIMA 2

Fatima 2

Preventing Honour Related Violence against women through Social Impact Projects and Peer Learning led by young men

CERV – 2022 – DAPHNE  101095877

Obdobje trajanja projekta: 1. 2. 2023–31. 1. 2025

Koordinator projekta na ZRS Koper: dr. Blaž Lenarčič

Vrednost projekta: 768.160,49 EUR

Sodelujoči inštitut: Inštitut za družboslovne študije

Partnerske organizacije:

  • Stiftelsen Kursverksamheten Vid U-Auniversitet, Švedska (VODILNI PARTNER)
  • Rinova Málaga Sociedad Limitada Unipersonal, Španija
  • Gender Alternatives Foundation, Bolgarija
  • Francais Pour L’insertion Sociale Et Professionne, Francija
  • Refugee Team B.V., Nizozemska
  • Arci Aps, Italija
  • Dimitra Ekpaiditiki Simvilitiki Ae, Grčija
  • Habitemus, Švedska

Opis:

Projekt Fatima 2 je namenjen izobraževanju mladih, še posebej moških iz priseljenskih družin, z namenom preprečevanja nasilja v imenu časti nad ženskam. Skozi različne dejavnosti bodo mladi udeleženci v starosti med 16 in 24 leti pridobili znanja in veščine, ki jih bodo potrebovali za medvrstniško učenje in sodelovanje v dejavnostih za ozaveščanje o nasilju nad ženskami in človekovih pravicah v njihovi skupnosti.

Spletna stran projekta: Spletna stran