Izhod iz enostavnega načina

POSEIDONE

POSEIDONE – Promocija zelene in modre infrastrukture za nov okoljski razvoj

Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027 – ITA-SI0400091

Obdobje trajanja projekta: 1. 1. 2023–1. 1. 2026

Vrednost projekta: 4.375.000,00 EUR

Sodelujoči inštitut: Inštitut za oljkarstvo in Mediteranski inštitut za okoljske študije

Kontaktna oseba: dr. Liliana Vižintin

Partnerske organizacije:

 • VeGAL – GAL Venezia Orientale, Italija (VODILNI PARTNER)
 • Regione del Veneto, Italija
 • Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, italija
 • CORILA – Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia, italija
 • Comune di Staranzano – Organo Gestore Riserva Naturale Foce Isonzo
 • Fondazione WWF, Italija
 • Regionalni razvojni center Koper, Slovenija
 • Javni zavod Krajinski park Strunjan, Slovenija
 • DOPPS – Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Slovenija
 • Občina Ankaran – comune Ancarano, Slovenija
 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Slovenija

Opis:

Projekt POSEIDONE je namenjen funkcionalnemu območju Severnega Jadrana , ki se razteza od mesta Chioggia do slovenske obale. Projekt bo prispeval k trajnostnemu razvoju območja v čezmejnem in makroregionalnem obsegu ter spodbujal varstvo biotske raznovrstnosti na naravnih in zavarovanih območjih. Glavni rezultati projekta bodo izboljšanje biotske raznovrstnosti v obalnem območju severnega Jadrana z vzpostavitvijo in varstvom zelene ter modre infrastrukture, vzpostavitev orodij za načrtovanje trajnostnega turizma, dejavnosti za promocijo, izboljšanje poznavanja in valorizacijo območij ter varstvo naravne in kmetijske krajine.

Spletna stran

e-brošura