Izhod iz enostavnega načina

REInSER

REInSER –  Refugees’ Economic Integration through Social Entrepreneurship

Interreg ADRION Adriatic Ionian region, European regional development fund – Instrument for pre-accession II fund, Prednostna os 1 – Inovacije (Pametna regija), Tema 2: Socialne inovacije.

Trajanje projekta: 1. 2. 2021–31. 1. 2023

Nosilec projekta na ZRS Koper: dr. Ksenija Perkovič

Vrednost projekta: 1.716.320,00 EUR

Sodelujoči inštitut ZRS KoperInštitut za družboslovne študije

Partnerske organizacije:

  • Primorski tehnološki park (Slovenija)
  • Alma Mater Studiorum – University of Bologna (Italija)
  • Municipality of Brindisi (Italija)
  • City of Osijek (Hrvaška)
  • Hellenic Open University (Grčija)
  • Regional Development Agency Srem (Srbija)
  • Development Agency of the Una-Sana Canton (Bosna in Hercegovina)

Projekt se ukvarja z ekonomsko integracijo beguncev preko socialnega podjetništva, kar je nedvomno pereča problematika v času povečanih migracijskih tokov. Cilj projekta je izkoristiti potencial mreženja in prenosa znanja s transnacionalnim in medsektorskim sodelovanjem ključnih deležnikov (organizacije za podporo (socialnega) podjetništva, medkulturni mediatorji, nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z integracijo beguncev (migrantov bolj na splošno) in/ali socialnim podjetništvom, vladna telesa in organizacije ki se ukvarjajo z integracijo beguncev (migrantov bolj na splošno) in/ali socialnim podjetništvom, lokalne in regionalne oblasti, predstavniki akademske sfere, begunci, prosilci za azil, socialni podjetniki). Ključni cilj projekta je, preko socialne ekonomije, zlasti socialnega podjetništva, izboljšati ekonomsko in posledično širšo integracijo beguncev in prosilcev za azil v partnerskih državah. Dolgoročni cilj pa je povečanje možnosti beguncev, da po eni strani postanejo aktivni v procesu integracije v družbo, v kateri živijo, po drugi strani pa, da z ustvarjanjem delovnih mest in podporo ustvarjanju novih socialno odgovornih podjetij prispevajo k trajnostnemu gospodarskemu razvoju na lokalni in regionalni ravni.

Spletna stran