Izhod iz enostavnega načina

Kulturno-zgodovinski vidiki staranja: izkušnje, reprezentacije, identitete

Evidenčna številka ARIS: J6-2572

Trajanje projekta: 1. 9. 2020–31. 8. 2024

Vodja projektadr. Urška Bratož

Nosilec projektaInštitut za zgodovinske študije

  Projektna raziskava se bo osredotočila na kulturne in družbene vidike staranja v 19. in 20. stoletju na Slovenskem. Starost bo obravnavana z interdisciplinarnim pristopom kot družbeni in kulturni konstrukt, poudarila pa bo kompleksnost in pluralnost izkušenj starosti. Izpostavila bo pomen povezave med kulturnimi reprezentacijami in individualnimi izkušnjami staranja skozi perspektivo spola.

  V tem okviru se bo preučevalo sledeče tematske sklope, ki se med seboj tesno prepletajo in dopolnjujejo:

  1. struktura populacije, vseprisotnost starih med letoma 1848 in 1914;
  2. starajoče se telo: biološke značilnosti staranja;
  3. podobe starosti glede na spol;
  4. politični, družbeni in kulturni, pravni in ekonomski pomeni starosti;
  5. individualne percepcije procesa staranja in starosti ter konstrukcija novih identitet.

  Spletna stran projekta