Izhod iz enostavnega načina

Bibliografski dosežki in SICRIS

Področja raziskovanja:

  • Sodobna gospodarska zgodovina
  • Socialna zgodovina
  • Beneška zgodovina
  • Zgodovina kriminala

Biografija:

Oskar Opassi je leta 2016 diplomiral iz zgodovine in sociologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je nato nadaljeval študij na magistrskem programu Zgodovina, smer socialna in kulturna zgodovina. V okviru Erasmus + študijske izmenjave je letni semester v študijskem letu 2017/18 opravljal na Università degli Studi di Padova. Leta 2020 je magistriral iz zgodovine z magistrsko nalogo »Trupelce na dnu vodnjaka«: detomor v kazenskih procesih Padove sredi 18. stoletja. Z letom 2020 se je zaposlil kot mladi raziskovalec na Inštitutu za zgodovinske študije Znanstveno-raziskovalnega središča Koper.
Pod mentorstvom prof. dr. Egona Pelikana v okviru programa mladi raziskovalec raziskuje gospodarski razvoj in njegove družbene posledice v Slovenskem primorju v letih 1954 – 1991. Doktorski študij zgodovine opravljala na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Njegova ostala raziskovalna zanimanja so usmerjena v raziskovanje deviantnih družbenih skupin in zgodovino kriminala.