Izhod iz enostavnega načina

ZGODNJE UČENJE IN POUČEVANJE OTROK 1 / 2

Zbrali in uredili / Edited by: Vida Medved Udovič, Mara Cotič, Darjo Felda

Strani / Pages: 1149

Leto / Published: 2006

ISBN: 978-961-6033-84-0

 

23,97  (Brez DDV: 22,83 )

Šifra: 978-961-6033-84-0
Kategoriji: ,
Oznaka:

Opis

ZGODNJE UČENJE IN POUČEVANJE OTROK 1 / 2

Zbrali in uredili / Edited by: Vida Medved Udovič, Mara Cotič, Darjo Felda

Monografija je razdeljena na dva zvezka, ki obravnavata šest tematskih sklopov. V prvem sklopu »Pedagoška-psihološka spoznanja« se avtorji ukvarjajo predvsem z raziskovanjem različnih sodobnejših razumevanj in pojmovanj znanja ter ugotavljajo različne dejavnike, ki vplivajo na učenčevo uspešnost. Odpirajo aktualna vprašanja, kot so: vpliv učiteljevih stališč in pojmovanj o učencih, učenju in znanju, pomen pravičnosti v šolskem okolju ter zakonski okvirji in prilagoditve pri izvajanju pouka v nematernem jeziku.

Drugi sklop »Jezik in književnost« osvetljuje zgodnje učenje književnosti in jezika v luči produktivnih književnodidaktičnih metod in besedilnih vrst z njihovimi tipičnimi značilnostmi za učinkovito sporazumevanje. Poudarjeno je opismenjevanje v večkulturnem okolju, predvsem poznavanje stičnosti in razlik v jezikovnem substratu prvega in drugega oz. tujega jezika. Posredovana os raziskovalna izhodišča in dosežki raziskovanja izobraževalcev učiteljev s poudarkom na jeziku in književnosti v stiku z mladimi in učitelji ter vzgojitelji v vseživljenjskem izobraževanju.

Tretji sklop »Matematika in izobraževalna tehnologija« poglobljeno razpravlja o razumevanju in reševanju matematičnega problema tudi v povezavi z branjem in sporočanjem. Opredeljeni so morebitni vzroki za težave pri reševanju matematičnih problemov. Na področju izobraževalne tehnologije so obravnavane kompetence, ki jih potrebujeta učitelj in vzgojitelj za učinkovito uporabo informacijske izobraževalne tehnologije na začetku otrokovega šolanja.

V Četrtem sklopu »Zgodnje naravoslovje« se pisci sprašujejo o pojmovanju zgodnjega učenja naravoslovja. Analizirajo učinke zgodnjega poučevanja naravoslovja in ugotavljajo njegove pomanjkljivosti. Posebej so kritični do strokovne terminologije v poučevalni praksi naravoslovja in poudarjajo pomembnost ustreznega oblikovanja naravoslovnih pojmov. Zavzemajo se za eksperimentalno delo v šoli in sodobni način preverjanja in ocenjevanja znanja naravoslovja.

Peti sklop »Športna vzgoja« predstavlja prilagojene športne programe za delo z otroki s posebnimi potrebami ter odnos mladostnikov do prehranskih in gibalnošportnih navad. Ugotovljeno je, da se vse več mladostnikov neustrezno prehranjuje. Analizirana je vloga gibalnih aktivnosti pri otrokovem čustvenem, socialnem in kognitivnem razvoju.

V šestem sklopu »Umetnost« avtorji poudarjajo da je na področju umetnosti pomemben predvsem celovit otrokov razvoj, ki ga lahko dosežemo skozi procesnorazvojne dejavnosti, pri katerih učitelji in vzgojitelji senzibilno ohranjajo specifičnost posameznega umetnostnega področja. Predstavljeni so rezultati raziskovalne študije, kjer so ugotovljeni interesi vzgojiteljev do posameznih področij v Kurikulumu za vrtce.

Namen monografije je soočiti izsledke sodobnih znanstvenih dosežkov, ki bistveno vplivajo na paradigmo zgodnjega učenja v Sloveniji in v sosednjih državah (hrvaška, Italija, Avstrija in Madžarska), še posebej v tistih družbenih sredinah, kjer živijo pripadniki večjezikovne skupnosti.

 

Izdajo monografije je finančno podprla: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Dodatne informacije

Teža 1,199 kg
Dimenzije 17 × 24 cm