Izhod iz enostavnega načina

SLOVENIJA PO LETU 2004 / SLOVENIA AFTER THE YEAR 2004

Zbral in uredil / Edited by: Milan Bufon

Strani / Pages: 435

Leto / Published: 2005

ISBN: 978-961-6033-69-7

 

17,26  (Brez DDV: 16,44 )

Opis

SLOVENIJA PO LETU 2004. Mostišče med EU in jugovzhodno Evropo? / SLOVENIA AFTER THE YEAR 2004. Gateway between EU and south-eastern Europe?

Zbral in uredil / Edited by: Milan Bufon

Pričujoči zbornik prinaša izbor referatov, ki so bili predstavljeni na mednarodni konferenci s temo Slovenija po letu 2004: mostišče med EU in jugovzhodno Evropo. Na konferenci je sodelovalo veliko strokovnjakov iz različnih držav obravnavanega območja, ki so iz različnih vidikov oziroma raziskovalnih področij osvetlili problematiko dezintegracije in reintegracije tega dela evropskega kontinenta. Uvodoma so na konferenci sodelovali še tedanji minister za evropske zadeve RS ter drugi visoki predstavniki slovenskih ministerstev.

Teme, ki so jih udeleženci razvili na kongresu, zaobjemajo tako vprašanja prestrukturiranja družbeno-gospodarskih sistemov na območju jugovzhodne Evrope, vprašanja državljanskih pravic v multietničnih in multikulturnih družbenih okoljih, vprašanja spremenjenih političnogeografskih in geopolitičnih razmer v Evropi ter vprašanja čezmejnega sodelovanja na področju družbenih, gospodarskih in institucionalnih povezovanj. Posebej so bili izpostavljeni dejavniki in učinki evropskih integracijskih procesov na vlogo Slovenije pri makroregionalnem gospodarskem, političnem in kulturnem povezovanju med EU in jugovzhodno Evropo, še posebej na njen potencialni doprinos k stabilizaciji in normalizaciji razmer v tem delu evropskega kontinenta. Rezultati proučevanj in opravljenih strokovnih diskusij so zato še kako aktualni in kažejo na potrebo po stalnem spremljanju in prilagajanju razvojnih politik in smernic pri uravnavanju mednarodnih odnosov potrebam in zahtevam širjenja integracijskih in kooperacijskih možnosti v srednje-vzhodni in jugovzhodni Evropi. V tem pogledu pa lahko odigra Slovenija pomembno vlogo pri povezovanju prostora EU z »zunanjo« Evropo, predvsem s tistim njenim delom, s katerim je imela še do nedavnega intenzivne vezi v okviru nekdanje Jugoslavije.

 

Izdajo monografije je finančno podprla: Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Mestna občina Koper

Dodatne informacije

Teža 0,708 kg
Dimenzije 17 × 24 cm